افزایش چشمگیر بهای برق و گاز در قبوض فروردین ۹۰

حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: ما از همان ابتدا پیش‌بینی کرده بودیم که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت برق و گاز افزایش زیادی داشته باشد.

خبرگزاری موج:
حسین امیری خامکانی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت برق و گاز در قبوض ماه‌های اخیر گفت: این افزایش قیمت در قبض‌های برق و گاز در فروردین ماه بیشتر مردم را شوکه خواهد کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: ما از همان ابتدا پیش‌بینی کرده بودیم که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت برق و گاز افزایش زیادی داشته باشد.

نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته با توجه به این که در قبض‌های برق این دوره تنها کمتر از یک هفته مربوط به زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود، به طور قطع در قبض‌های بعدی که در فروردین به مشترکان توزیع می‌شود، قیمت‌ها افزایش بیشتری خواهد داشت و این افزایش قیمت‌های ناگهانی در میان مردم شوک به وجود می‌آورد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مدیریت ریسک و کاهش تبعات این جراحی بزرگ اقتصادی در کشور، تصریح کرد: دولت باید برای جلوگیری از ایجاد چنین جوی در جامعه، کارشناسانه‌تر عمل می‌کرد و این افزایش قیمت‌ها به صورت پلکانی رخ می‌داد.
امیری خامکانی یادآور شد: در قانون پیش بینی شده است که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دولت به نحوی قیمت‌ها را افزایش دهد که به مردم فشار کمتری وارد شود؛ البته هم اکنون که قانون هدفمندی در حال اجرا شدن است، باید برای حمایت از مردم و کمک به آنان تلاش شود تا فشار کمتری را از محل اجرای این قانون متحمل شوند.

رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که طبق قانون قیمت‌ها باید پلکانی افزایش می‌یافت، این نوع عملکرد دولت را بی‌توجهی به برنامه پنج ساله و خلاف قانون خواند.

ارسال دیدگاه