دستگیری و شکنجۀ بستگان جانباخته راه آزادی علی صارمی به جرم شرکت در جشن چهارشنبه سوری

در جریان برگزاری جشن ملی چهارشنبه سوری تعداد زیادی از جوانان بروجردی دستگیر و همچنان تحت شکنجه و در بازداشت مامورین وزارت اطلاعات این شهر بسر می برند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران:
غروب روز سه شنبه ۲۴ اسفند ماه در جریان برگزاری جشن ملی چهارشنبه سوری تعداد زیادی از جوانان بروجردی دستگیر و به بازداشتگاه ادارۀ اطلاعات این شهر منتقل شدند از جمله دستگیر شدگان این مراسم حامد و حمید صارمی از بستگان نزدیگ شهید راه آزادی علی صارمی می باشند. حامد صارمی پس از ۳ روز بازداشت و شکنجه های وحشیانۀ جسمی آزاد شد ولی برادر او حمید صارمی ۲۲ ساله همچنان در بازداشت بسر می برد.

مامورین وزارت اطلاعات او را تحت شکنجه های وحشیانه جسمی قرار داده اند که به شعار نویسی اعتراف کند. از جمله شکنجه های که به این جوان وارد شده است آویزان کردن ،زدن با باتون به نقاط حساس بدن و جوجه کباب کردن وی می باشد.

از طرفی دیگر وقتی که مادر و خواهر او برای پیگیری وضعیت عزیزشان به ادراه اطلاعات مراجعه می کردند. مامورین اداره اطلاعات بروجرد قصد دستگیری خواهر حمید صارمی را داشتند که با اعتراض مادر این عمل غیر انسانی متوقف گردید.
حمید صارمی همچنان در بازداشت بسر می برد و مامورین وزارت اطلاعات قصد پرونده سازی علیه او را دارند.علاوه بر حمید صارمی تعداد زیادی از جوانان بروجردی همچنان در زندان بسر می برند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،یورش به جوانان ،مورد ضرب وشتم قرار دادن و دستگیری آنها به صرف برگزاری جشن ملی چهار شنبه سوری را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به دادگاه های بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۰۲ فروردین ۱۳۹۰ برابر با ۲۲ مارس ۲۰۱۱
http://hrdai.net
info@hrdai.net

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

ارسال دیدگاه