پیام نوروزی محمد نوری زاد اززندان

روزی که فریدون سلطه ظالمانه ضحاک را برانداخت، شادمانی رفته بازآمد

کلمه
محمد نوری‌زاد، نویسنده و روزنامه نگاری که سال گذشته بعد از نامه های انتقاد آمیزش به رهبری، بازداشت و به سه سال و نیم حبس محکوم شد، در حالی که دومین نوروز خود را در زندان اوین آغاز می کند، در پیامی خطاب به مردم سرزمینش گفته است: هفت سین ما تماشایی است؛ روی هفت تکه کاغذ جداجدا می نویسیم: سپاس شایسته ی خدا و مردم است، سرمایه ی ما، آزادگی تاریخی و سربلندی، گره خورده ی طبع والای ماست، سلامتی جسم از آن ماست، اگر قرین سلامت روح باشد، سازندگی، آنچنان که یک کشور را شایسته ی زیستن کند، به دست ماست، سحر نزدیک است و سبزینگی با ماست؛ به یقین نوروز گوارایتان.

به گزارش سایت رسمی محمد نوری‌زاد، وی همچنان در بند دوالف به سر می برد و خانواده ی نوری زاد پس از سه هفته بی خبری از وی، عصر دیروز، جمعه ۲۷ اسفند با او ملاقات کردند.

خانواده ی وی اگرچه از روحیه ی عالی او خبر دادند، ولی یادآور شدند که این آزاده ی دربند بدلیل وضعیت وخیم دندانها، اگزمای پوستی و سنگ کلیه، باید از ماهها پیش تحت درمان جدی قرار میگرفت. محمد نوری زاد همچنین در چندخط ، فرارسیدن نوروز را به مردم ایران تبریک گفته است.

متن کامل این پیام از زندان اوین، به شرح زیر است:
ایرانیان، لبخندهای دیرآمده گوارای چهره تان… نوروز از راه رسید. عیدتان مبارک. روزی که فریدون، این شاهزاده ی اساطیری ایران زمین، ضحاک را در دامنه ی دماوند به بند کشید و با گرز گاوپیکرش بر سر او کوفت و سلطه ی ظالمانه و هزارساله ی او را برانداخت، شادمانی رفته، بازآمد. لب ها به خنده باز شد و چهره های به ماتم نشسته را تبسم پرکرد. و ما مردمان ایران زمین، چقدر به این تبسم و شادمانی ملی محتاجیم. کجا خدای متعال، گ ل ما را با اندوه خواری سرشته است؟ خدا با هر پدیده اش بشر را به شادمانی فرامیخواند.

با شکوفه های بهاری اش. با طلوع و غروب شکوهمند خورشیدش. با دانه های برف و زوزه ی بادش. با تولد یک کودک. با بارش بارانش. و حتی در زلزله ها و طوفان ها و مرگ و میر خدا، آنچه که برآمدنی است، ”عبرت“ است. و این عبرت، هرگز به پافشاری اندوه، اصرار ندارد.

ایرانیان، لبخندهای دیرآمده گوارای چهره هایتان. ما را نیز در این غربت زندان یاد کنید. ما نیز در زندان ، سفره ی هفت سینی خواهیم چید و قرآن خواهیم خواند و دعا خواهیم کرد.

هفت سین ما اما تماشایی است؛ روی هفت تکه کاغذ جداجدا می نویسیم: سپاس شایسته ی خدا و مردم است، سرمایهی ما، آزادگی تاریخی و سربلندی، گره خورده ی طبع والای ماست، سلامتی جسم از آن ماست، اگر قرین سلامت روح باشد، سازندگی، آنچنان که یک کشور را شایسته ی زیستن کند، به دست ماست، سحر نزدیک است و سبزینگی با ماست؛ به یقین نوروز گوارایتان.

محمد نوری زاد- زندان اوین- اسفند

ارسال دیدگاه