تغییر نامها ارگانها و اشخاص در جمهوری اسلامی

با توجه به فرمایش آقای خزعلی مبنی بر استفاده از تصویر امام علی به جای چراغ سبز راهنمایی رانندگی و اهمیت ائمه اطهار در فرهنگ اسلامی و در راستای گسترش فرهنگ غنی اسلامی موارد زیر پیشنهاد می گردد: اداره برق: چراغعلی، شرکت سهامی شیر و فرآورداه های لبنی: شیرعلی…….

تغییر نامها ارگانها و اشخاص در جمهوری اسلامی:

کمیته امداد امام: گداعلی
سازمان محیط زیست: سبزعلی
سازمان بهشت زهرا: عروجعلی
اداره برق: چراغعلی
سازمان آب: آبعلی
شرکت سهامی شیر و فرآورداه های لبنی: شیرعلی
کمیته بررسی و ارزشیابی وزارت ارشاد: نظرعلی
وزارت حج و اوقاف: قربانعلی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر: شَرَف علی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی: برات علی
وزارت دادگستری: انصافعلی
سازمان غله کشور: شاطرعلی
سازمان حمایت از ایتام: کَرَمعلی
کمیته ازدواجهای دانشجویی: عشقعلی
فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی: امیرعلی
شورای نگهبان: حفیظ علی
رئیس مجلس شورای اسلامی: غلامعلی
احمد جنتی: رئیس علی
سخنگوی قوه قضائیه: صادق علی (این نام می تواند به صورت مشترک به تمام سخنگویان جمهوری اسلامی اطلاق شود. مثلا” بگویند: صادقعلی وزارت خارجه٬ پایمال شدن حقوق بشر در کشور را تکذیب کرد.)
ایران: علی آباد
شرکت ایران خودرو: ممدلی(این نام با توجه به حضور ذهن مردم در مورد
ماشین مشدی ممدلی که نه بوق دارد نه صندلی٬ پیشنهاد گردیده است

ارسال دیدگاه