اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 سندیکای کارگران شرکت واحد در این اطلاعیه خواستار آزادی همه زندانیان عرصه کار و تلاش می باشد و بیکاری کارگران را به خاطر فعالیت های سندیکایی و اعتراضات صنفی غیر قانونی دانسته

فرارسیدن سال نو بر تمامی کارگران و زحمتکشان از جمله زندانیان قشر کارگر و خانواده آنان مبارک باد

سال ١٣٨۴ نقطه عطفی در اعتراضات صنفی کارگران و احیای تنها سندیکای مستقل کارگری ( سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ) بود ،خاطره ای که هیچگاه از ذهن کارگران پاک نخواهد شد و سال ١٣٨٩ در حالی به پایان خود نزدیک می شود که تعدادی از کارگران زحکتکش این سندیکا در زندان و تعدادی محروم از نعمت کار شده اند .

سندیکای کارگران شرکت واحد از دستگاه قضایی می خواهد راه را برای آزادی هر چه سریعتر فعالین کارگری و بازگشت به کار کارگران هموار نماید تا در شب های سال نو کارگران در کنار خانواده های خود باشند .

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواستار آزادی همه زندانیان عرصه کار و تلاش می باشد و بیکاری کارگران را به خاطر فعالیت های سندیکایی و اعتراضات صنفی غیر قانونی دانسته و آنرا محکوم می نماید و خواستار آزادی زندانیان در بند آقایان ابراهیم مددی ،منصور اسالو رضا شهابی و غلامرضا غلامحسینی می باشد .

به امید آزادی همه کارگران و ایجاد تشکل های مستقل کارگری

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
اسفند ١٣٨٩

ارسال دیدگاه