فیلم هایی که رژیم نمی خواهد مردم ببینند

این فیلم ها نشان دهنده چگونگی شرکت جوانان در انقلاب ۵۷ می باشد. شاید با رژیم خونخوار جمهوری اسلامی نیز باید به همین گونه رفتار شود. خود ببینید و قضاوت کنید و تصمیم بگیرید!

ارسال دیدگاه