تجمع اعتراضی کارگران نساجى مازندران درمقابل فرماندارى قائمشهر

در این تجمع اعتراض آمیز کارگران نساجى مازندران با در دست داشتن پلاکارد وپارچه هایى خواستار عملى نمودن تعهدات صاحبان سرمایه نسبت به وعده ها وتعهدات مکتوب شده خود به کارگران شدند.

ایلنا
تعداد کثیرى از کارگران نساجى مازندران درمقابل فرماندارى قائمشهر تجمع نمودند .
نساجى مازندران یکى از کارخانه‌هاى بزرگ نساجى در کشور به شمار می‌رود به دلایل سوء مدیریت و عدم عوامل اقتصادى در طى ۲۰ سال گذشته دچار بحران شده است.
این تجمع در حالى شکل گرفته است که پیر فلک فرماندار قائمشهر در دیدار اعضاى هیئت اجرایى خانه کارگر در هفته گذشته اظهار داشته بود در هفته جارى با پرداخت دو ماه از حقوق کارگران عزیز این کارخانه، کاربى نظیرى انجام میگیرد که درظرف یک ماه حقوق ۴ماه عقب افتاده کارگران پرداخت میشود .

وى ابراز امیدوارى کرد ه بود که با تامل کارگران با مسئولین وصاحبان سرمایه درآینده اى نزدیک کلیه معوقات کارگران پرداخت گردد.
قابل ذکر است براساس مصوبه سفر نخست هیئت دولت به استان مازندران مقرر شد این واحدهاى نساجى بازسازى و احیا شوند و با حضور سرمایه گزار خارجى ایجاد ۶ هزار نفر اشتغال در مدت یک سال و نیم از برنامه‌هاى این سرمایه‌گذار در قائمشهر در حالى اعلام می‌شود که ابهاماتى در خصوص احیاى این واحد صنعتى در این شهر اعلام می‌شود.

ارسال دیدگاه