مرده شوئی در اصفهان اتوماتیک شد!؟

با فتوای مراجع دینی برای اولین بار در کشور، شست وشوی و تغسیل اموات در اصفهان به صورت مکانیزه انجام خواهد شد

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مهندس «محسن رنجبر» مدیرعامل آرامستان باغ رضوان شهرداری اصفهان با اعلام این خبر و با بیان اینکه غسالی یکی از مشکل ترین شغل هاست گفت: با کسب اجازه از مراجع دینی از سال آینده شست و شوی اتوماتیک متوفا در این آرامستان آغاز خواهد شد.
وی هدف از اتوماتیک کردن شست و شوی متوفا را…. . . . . . . .

بی خیال اخبار دستگاه! اتفاق زیر را مطالعه فرمائید خیلی جالبه………

یک اتفاق مرده شویی در اصفهان
- – بفرمائید!
- – ببخشید از پریروز که پدر بزرگمونو آوردیم اینجا هنوز شسته نشدس!…….

- – چند سالش بودس؟
- – چه فرقی میکوند آقا؟
- – آخه به ترتیب سن میشوریم. اول بزرگترا.
- – نود و سه سالشون بودس.
- – پس تأخیر فوت هم داشتن!؟
- – بله؟؟؟؟
- – هیچی. عرض کونم اشکالی فنی پیش اومدس. خدمت همه صَحَب مردا معروضم که تسمه پروانه ی دستگاه بریدس. تا ماشین راه نیفتد یدونه مرده هم نیمیشد شست.
- – خب با دست بشورین مثی سابق.

- – اهه. دیگه چی چی؟ مکانیزش کردیم که با دس بشوریم؟ ایولله بابا.
- – پس کی درست میشه؟

- – نیمیدونم. فعلاً که مسئول خریدش رفتس سوریه.
- – مگه از سوریه میخرین؟
- – نه جونم. رفتس زیارت. از اونجا که اومد میرد منچستر میخردا برمیگردد.
- – چند روز طول میکشه؟
- – والله ماگزیمم فوقش از منچستر که رسید دوهفته طول میکشد از تهرون بیاد دفتر صنایع معادن اینجا که تحویل شهرداری بشد و
مهندس بیاد نصبش کوند.
- – مهندس هم باید از تهران بیاد؟
- – نه خیر دیگه. مهندس از آبادان میاد. مهندس حفاریس اما خب اینجور دستگاه هارم واردس.
- – تکلیف پدربزرگ ما چی میشه؟
- – هیچی. نشسته میموند تا دستگاه راه بیفتد.
- – آخه این درست نیست.
- – چرا درست نیست؟ مگه وقتی زنده بود چند وقت به چند وقت میرفت حموم؟
- – راه دیگه ای نداره؟
- – نه به امامزمون. ما اجازه نداریم با دس بشوریم. حتماً باهاس اتوماتیک باشد. البته روز اول که دستگاه خراب شد ماشین موکت شور آوردیم ولی افاقه نکرد. ضمناً از حالا طی کونم هرشب اضافه تو سردخونه بموند اضافه چارج داردا.
- – دستگاه شما خرابس ما باهاس اضافه چارج بدیم؟
- – میتٌتون بیمه خرابی دستگاه دارد؟
- – نه. کسی چیزی به ما نگفت. ما هم حاضر نیستیم اضافه چارج سردخونه بدیم.

- – ندین. میٌتا با خودتون ببرین خونه. هروقت دستگاه درس شد خبرتون میکنیم. اصلاً بگین خودش به ما زنگ بزند!
- – چرا مسخره میکنی؟!
- – مسخره نیست. جوکس. تازه میخواستم با بابا بزرگتون یک جمله هم بسازم.
- – چی شد که مرده شوری مکانیزه شد؟
- – والله. از قزوین شروع شد… کسی جرأت نمیکرد میتٌشا دس مرده شور قزوینی بدد. اینه که دستگاه سفارش دادن. دستگاه نجیبی س. اصلش مرده را پشت و رو نمیکوند. تو قزوین ساختن!
- – چقدر طول میده تا بشوره؟
- – بستگی دارد چقذه پول بدین. کم بدین با دور تند میشورد در ۲ دقیقه. دور معمولی هم داریم. خوب پول بدین با اسلوموشن میشورد یکدفه هم ری وایند میکوند.
- – چی شد که دستگاه خراب شد؟
- – واله یک بابابزرگ دیگه آورده بودن. سیستمی کیسه کشش، از بختی بدش، گیره ی اهرمش گیر کرده بود به دماغ میٌت؛ تسمه پروانه برید!
- – چرا؟
- – میٌت رشتی بود. دستگاه تو قزوین دیزاین شدس. قزوینی ها دماغشون کوفته ایس. دماغ رشتی پیش بینی نشده بود.
- – پس چرا تسمه پروانه اش باید از منچستر بیاد؟
- – نیمیدونم. هروقت این دستگاه یک واشر کوچیکم میخواد یک هیئت از جمهوری اسلامی میرد به منچستر. چند تا مأمور امنیتی هم همراشونس.
- – شاید برای برنامه دیگه ای میرن.
- – نیمیدونم. من اینجا مسئول مرده شوری مکانیزه ام. کاری به برنامه ریزی های تروریستی رژیم ندارم. اصلاً از من نشنیده بگیرین.تو رو به مرگی این میٌتتون فراموش کنین چی گفتم.
- – یک دستگاه یدکی ندارین واسه وقتی این خراب میشه؟
- – مرده دونا کفن کردین چیزی به کسی نگویندا.
- – زاپاس ندارین؟
- – داریم. این خودش زاپاسس.اصلن اصلیه از کار افتادس. مراجع دینی هم صلاح نمیدونن دوباره راه بیفته چون با استانداردهای مذهبی مغایرت داشت.
- – اینو شما نمیشه یک جوری تعمیرش کونی؟

- – والله میشد. با جوراب نایلون زنانه می بندمش ولی خوب کار نمیکوند. لنگر میندازه. سطل آبو که خالی میکند روی میٌت موقع برگشتن شپلاق سطلو میکوبد توی مغزی اون مرحوم.
- – یا مرحومه.
- – نه. دستگاه زنشوریمون درست کار میکوند. مال مردونه ایراد دارد.
- – نمیشه از همون دستگاه …
- – نه. معصیت دارد. میٌت از همینجا صاف میرد جهنم. بدون محاکمه و محشر.
- – پس هر وقت دستگاه درست شد به ما خبر بدین.
- – اطاعت. اما خیالتون راحت باشد. میت شما میرد به بهشت.
- – چطور؟

- – آخه روز اول که آوردینش، اینقذه این دستگاه اتوماتیک سطل را توی ملاجش کوبید که میباس تمام گناهانش بخشوده شده باشه!

ارسال دیدگاه