اعتراض جنبش سبز کارگران ایران به گروگان‌گیری رهبران جنبش سبز

علیرغم تمام ادعاها و بعضا کارهای انجام شده به هیچ وجه نظام جمهوری اسلامی نتوانسته است رسالت خود را به این جامعه شریف به ویژه در سال های اخیر که دولتمردان با شعارهای پر طمطراق مثل عدالت، مهرورزی و…

شورای هماهنگی جنبش سبز کارگران ایران در بیانیه ای در خصوص چالش های جامعه کارگری و محکومیت گروگان گیری رهبران جنبش سبز اظهار کرده اند: علیرغم تمام ادعاها و بعضا کارهای انجام شده به هیچ وجه نظام جمهوری اسلامی نتوانسته است رسالت خود را به این جامعه شریف به ویژه در سال های اخیر که دولتمردان با شعارهای پر طمطراق مثل عدالت، مهرورزی و… آرای اقشاری از طبقات پایین اجتماعی از جمله کارگران را کسب نمودند و متاسفانه آمارهای رسمی دولت نشان می دهد که در سال های اخیر با توجه به خط فقر وضعیت کارگران و به ویژه مستمری بگیران وخیم تر شده است. هزینه های زندگی حتی فشارش بیش از زمان جنگ بر روی دوش کارگران سنگینی می کند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران کارگران و کشاورزان زحمتکش و مستمری بگیران تامین اجتماعی
همان طوری که به خوبی می دانید در سال ۱۳۵۷ کارگران همراه با سایر اقشار جامعه توانستند چرخ های اقتصادی طاغوت را به ویژه با اعتصاب کارگران و مهندسین شرکت نفت از کار بیندازند و زمینه سقوط حکومت زور و جور را به وجود آوردند و در طول استقرار نظام جمهوری اسلامی باز این کارگران بودند که علیرغم فرار سرمایه داران و طاغوتیان چرخ های صنعت را به حرکت درآوردند. و در طول ۸ سال دفاع مقدس نیز این کارگران بودند که در دو جبهه تولید و نبرد با دشمن به حمایت از استقلال کشور پرداختند که تقدیم هزاران شهید از خانواده بزرگ کارگران و کشاورزان خود گواه این مدعا می باشد.

در پاسخ به این همه ایثار و جانفشانی و تلاش های بدون ادعا انتظار این بود که نظام جمهوری اسلامی دین خود را به این قشر زحمتکش و مولد ادا نماید. اما علیرغم تمام ادعاها و بعضا کارهای انجام شده به هیچ وجه نظام جمهوری اسلامی نتوانسته است رسالت خود را به این جامعه شریف به ویژه در سال های اخیر که دولتمردان با شعارهای پر طمطراق مثل عدالت، مهرورزی و… آرای اقشاری از طبقات پایین اجتماعی از جمله کارگران را کسب نمودند و متاسفانه آمارهای رسمی دولت نشان می دهد که در سال های اخیر با توجه به خط فقر وضعیت کارگران و به ویژه مستمری بگیران وخیم تر شده است. هزینه های زندگی حتی فشارش بیش از زمان جنگ بر روی دوش کارگران سنگینی می کند.

امروز کارگران و بازنشستگان از امینت لازم برخوردار نیستند هدفمند کردن یارانه ها که هدفش به ظاهر حمایت از اقشار ضعیف بود به بلای جان آن ها تبدیل شده است.

علیرغم تورم بالا گفته می شود برای سال آینده قرار نیست دستمزدها اضافه شود. سازمان تامین اجتماعی به علت سوئ مدیریت ها به ورشکستگی و نابودی کشیده شده است و می خواهند با گرفتن فرانشیز از بیمه شدگان هزینه درمان را به دوش ضعیف آنان بیندازند و بر خلاف قانون مثل سال جاری حقوق مستمری بگیران را افزایش ندهند و از همه مهم تر تمام تشکلات واقعی کارگری را به نابودی کشاند و یک مشت تشکل های غیر صنفی تحت فرمان منصوب کردند و امروزه کارگران را چنان مشغول به دست اوردن یک لقمه نان شرافتمندانه کرده اند که گاها از مسائل، اجتماعی وسیاسی خود غافل شده اند و شاید به همین دلیل بوده است که نتواسته اند حتی از حقوق قانونی خود به درستی دفاع نمایند.

با وجود همه این کاستی ها در سال گذشته وجه غالب کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی بر اساس حقوق شهروندی خود به این نتیجه رسیدند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت فعال داشته باشند و از کاندیدایی حمایت کنند که در عمل و نه در شعار و به صورت نهادی از کار و تولید حمایت کنند پشتیبانی نمایند که آنچه در عمل اتقاق افتاد از حوصله این بیانیه خارج است و ملت شریف ایران این روند را به خوبی می دانند اما از آنجایی که کارگران و مستمری بگیران همراه با خانواده شان جمعیتی را بالغ بر ۳۰ میلیون نفر تشکیل می دهند و نمی توانند نسبت به سرنوشت خود و کشور بی تفاوت باشند و می توانند در کنار دانشگاهیان وسایر طبقات اجتماعی نیروی عظیمی را به وجود آورند بر خود لازم می دانند که در تمام اعتراضات قانونی مصرح در قانونی اساسی شرکت جسته و ضمن اعتراض به گروگان گیری رهبران حنبش سبز از حقوق قانونی خود نیز دفاع نمایند بنابراین از تمام کارگران و کشاورزان و مستمری بگیران سراسر کشور می خواهد در تمام اعتراضات مسالمت آمیز شرکت جسته و از حقوق و آزادی های قانونی خود دفاع نمایند.

شورای هماهنگی جنبش سبز کارگران، کشاورزان و مستمری بگیران تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

ارسال دیدگاه