حسن رجب نژاد: اندر آداب عطسه کردن و آروغ زدن و تف اندازی!!

از آنجا که اسلام عزیز؛ همچون همه دکان های دو نبشی که در سراسر عالم بنام حضرت باریتعالی گشوده شده ؛ هیچ سر و کاری با خرد و تعقل و منطق ندارد و برهان قاطع اش چیزی جز شمشیر و تکفیر و خرافات نیست ؛ قرن هاست که امت اسلام – مخصوصا بندگان به به گو و بع بع گوی مذهب تشیع -؛ در گندابی از خرافات و باورهای مسخره دست و پا میزنند و علمای اعلام و اذناب و اصناب امامان کذاب چنان آشی برای شان پخته اند که گمان نمیرود تا قیام قیامت و تا نفخه صور ؛ شیعیان مرتضی علی بتوانند از این گنداب و گرداب بویناک؛ خودشان را بیرون بکشند.

در میان ستارگان آسمان ولایت و امامت؛ حضرت امام جعفر صادق؛ با سخنان گهر بارشان؛ چنان نانی روی سفره حضرات علمای اعلام گذاشته اند که تا قرن ها می تواند موجبات مکاشفات و ملاحظات و منازعات و مفاخرات آنان را فراهم کند؛ چرا که با ماستمالی کردن فرمایشات ایشان؛ علمای اعلام؛ دکان شان پر رونق و سفره رنگین شان رنگین تر خواهد شد.

اجازه بفرمایید چند نمونه خدمت تان عرض کنم:
** از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: خداوند در ماه مبارک رمضان؛ سه گروه را نمی آمرزد.
اول: شرابخوار
دوم: کسیکه با مسلمانی کینه توزی کند.
سوم: شطرنج باز

حضرت صادق علیه السلام؛ در تفسیر آیه “ فاجتنبوا الرجس من الاوثان“ فرموده اند که: مراد از آن شطرنج است؛ و تخته نرد از آن هم بد تر است! وفرمود نگاهداشتن شطرنج و نرد کفر است و بازی با آنها شرک! و تعلیم آنها گناه کبیره! و سلام کردن به کسیکه شطرنج بازی کند گناه است. و کسیکه دست در میان آن گرداند؛ چنان است که دست در میان گوشت خوک گرداند…  و کسیکه نرد بازی کند مثل کسی است که گوشت خوک خورد (به نقل از مجمع المعارف و مخزن العوارف – در مذمت قمار بازی و سحر و جادو – تالیف عالم ربانی ! محمد شفیع بن محمد صالح)

راستش ما نمیدانیم که آن امام مرحول و این امامک معلول؛ شطرنج و تخته نرد را در ایران حلال فرموده اند یا نه؟ اما یاد داستانی افتادیم که میگویند بنده خدایی مرده بود و برده بودندش بهشت. در آنجا از بعضی بهشتیان پرسید شما در آن دنیا چه کرده اید که حالا به بهشت آمده اید؟

گفتند:  والله! ما قبلا بخاطر خوردن خاویار در جهنم بودیم. از روزی که امام خمینی خاویار را حلال فرموده اند ما را از جهنم به بهشت آورده اند!

آن بنده خدا نگاهی به دور و برش انداخت و دید هزاران نفر روی دیوار حائل بین بهشت و جهنم نشسته اند.

پرسید: چرا اینها آنجا نشسته اند؟
گفتند: اینها کسانی هستند که بخاطر خوردن ودکا به جهنم رفته اند؛ حالا آن بالا روی دیوار نشسته اند تا امام خمینی ودکا را هم حلال کند و آنها بپرند توی بهشت ..!

حالا برای اینکه بدانید اسلام عزیز چگونه از سیر تا پیاز زندگی تان را زیر نظر دارد و حتی برای سرفه کردن و عطسه کردن و آروغ زدن و تف انداختن امت اسلام هم ثوابی و عقابی و جزایی و آدابی و ترتیبی فراهم فرموده است ؛ بخش هایی از کتاب مستطاب “مجمع المعارف و مخزن العوارف“ در بیان عطسه و آروغ را برای تان نقل میکنیم تا متوجه بشوید که عطسه کردن و آروغ زدن هم برای خودش جزا و پاداشی دارد و ممکن است بخاطر آروغی که پس از خوردن یک چلوکباب حسابی صادر فرموده اید؛ گناهان هفتاد ساله تان آمرزیده بشود و در آن دنیا با حور و غلمان و امام زین العابدین بیمار محشور بشوید.

نوشته است که: در آداب عطسه و آروغ و آب دهان انداختن؛ از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: مسلمان را بر برادرش؛ حق لازم هست و چون او را ملاقات کند بر او سلام کند و چون بیمار شود او را عیادت کند. و چون عطسه کند او را دعا کند و باید آنکه عطسه میکند؛ بگوید الحمد الله رب العالمین و لا شریک له…..

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله؛ منقول است چون کسی عطسه کند او را دعا کنید اگر چه دریا در میان فاصله باشد! ( آخر پدر آمرزیده ! آنکس که ّبین من و او یک دریا فاصله است من چگونه صدای عطسه اش را بشنوم و دعایش کنم؟)

و در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: دهن دره از شیطان است؛ و عطسه از جانب خداوند عالمیان است.

و در حدیث دیگر منقول است که حق تعالی را؛ نعمت های بسیار بر بنده هست در هنگام صحت بدن و سلامتی اعضاء و جوارح  و بنده فراموش میکند که خدا را بر آن نعمت ها شکر کند.  پس به این سبب خدا امر میفرماید بادی را که در بدنش جولان میکند از بینی اش بیرون آید.  پس از این جهت مقرر کرده اند که در این حال خدا را حمد کند. که این حمد تلافی شکر آن نعمت ها باشد.

و از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: هر که بعد از عطسه بگوید الحمد الله رب العالمین علی کل حال؛ درد گوش و درد دندان نیابد! و از حضرت صادق علیه السلام منقول است هر که عطسه کسی را بشنود و حمد خدا کند و صلوات بر محمد و اهل بیت اش بفرستد؛ درد چشم  و درد دندان به او نرسد.

حضرت صادق علیه السلام در حدیث دیگر فرمود: هر که عطسه کند و دست را بر روی بینی بگذارد و بگوید الحمد الله رب العالمین؛ از سوراخ بینی او مرغی بیرون آید از ملخ کوچکتر و از مگس بزرگتر! تا برود بزیر عرش؛ استغفار کند برای او تا روز قیامت!

و در حدیث دیگر فرمود: کسیکه عطسه کند تا هفت روز از مردن ایمن است!

و اما در آداب آروغ زدن آمده است که: از حضرت رسول صلی الله علیه و آله؛ منقول است که: کسی که آروغ زند؛ سر بجانب آسمان بلند نکند. و فرمود: آروغ نعمت خداست!

در آداب تف انداختن هم در این کتاب مستطاب مطالب شگفت انگیزی آمده است که چون ما حال اخ و تف ائمه اطهار را نداریم از خیرش میگذریم.

————————————-
http://my.gooya.com

ارسال دیدگاه