کلیپ: حمله وحشیانه مزدوران رژیم به مردم در مشهد

مشهد تظاهرات ضد حکومتی ۱۰ اسفند
تجمع مردم مشهد که به صورت مسالمت آمیز و در سکوت کامل در خیابان راهنمایی ساعت ۱۸:۲۰ و حمله ماموران گارد و لباس شخصی ها و بسیج به مردم و استفاده از گاز اشک آور برای پراکنده کردن جمعیت زیاد مردم مشهد این جمعیت برای بازداشت و دستگیری سران جنبش سبز و احقاق حقوقشان به خیابان ها آمده بودند.

ارسال دیدگاه