اسماعیل هوشیار: سلام فاحشه جان!

تعجب کردی!؟… میدانم در کسوت مردان آبرومند، اندیشیدن به تو یک عادت وگفتن از تو جالب نیست! ولی من آن مرد آبرومند و تحصیلکرده ایی نیستم که مد شده است. میخواهم برایت بنویسم. میدانی که روز جهانی زن نزدیک است و همه آدمها و یا اغلبشان در تدارک هستند. مثل هر سال و مثل همیشه. سخنرانی، مقاله، آکسیون؛ اعتراض، آمار و تظاهر و خلاصه دنیایی است …..!

به بهانه ۸ مارس
hoshyaresmaeil@yahoo.com

شنیده ام، تن می فروشی، برای لقمه نانی ؟ چه گناه کبیره ای…! میدانم که میدانی همه ترا ” بد ” می دانند، و میدانی که تاریخ روز جهانی زن با تاریخ تولد این گناه کبیره تقریبا یکسان است میگن از دوران شروع طبقات ….. برای من مهم نیست از چه تاریخی ؟ من هم مانند همه بوی نم گرفته ام . وقتی از تو دفاع میکنم مسرور میشوم ولی دفاع از زن کمی مشکلتر است . یعنی نمیدانم از کجا باید شروع کرد ؟ چون  فاحشه یک صفت قرار دادی است و کلمه ” زن ” تبدیل به فرهنگ شد !

شاید وقت مناسبی نباشد . آخر الان خیلی از نقاط دنیا در تب و تاب انقلاب یا تغییر است . زنها هم هستند و وقتی زنها باشند فاحشه ها هم باید باشند . اگر چنین قانونی نبود روز جهانی زن هم مسخره به نظر میرسید . چرا وقتی عکس رهبر را در خیابانهای تهران به دستت میدهند و یا وقتی لازم باشد در خارج رئیس هم بشوی ، من همچنان نباید بع بع کنم !؟  یادم آمد خیلی کوچک بودم و در محله ما چند نفری را با انگشت نشان میدادند و مدعی بودند که ” طرف ” خراب است ! با همان ذهن بچگی نمیفهمیدم خراب یعنی چی ؟ عصمت خانم که خیلی هم سالم و مهربان است ! ولی پسر حاجی ناصر که ملقب به عروس خرابه ها بود هیچوقت کسی نمیگفت خراب است ! پس خرابی یک مارک سلیقه ایی و زنانه بود . خیلی سوالات در ذهنم بود و هست که چرا …..؟ و امروز هنوز هم سوال دارم ، چرا روز جهانی زن ؟ این قضاوت جامعه است و یا انتخاب تو ؟

راستی فاحشه جان از خودت پرسیدی چرا در سرزمین من و تو، اگر زنی زنانگی اش را بفروشد برای نان….  رگ غیرت اغلب مردان  بیرون می زند و سر بریدن و سنگسار کمترین است ! اما اگر همان زن کلیه اش را بفروشد تا نانی بخرد و یا شوهر زندانی اش آزاد شود این اسمش ایثار است مگر هردو از یک تن نیست؟ مگر هر دو جسم فروشی نیست ؟  تنت را حراج کن که شرفت قابل تقدیر است…

من امروز در اخبار خواندم که همه ” جهان ” از مخالفان دولت لیبی حمایت کردند و آن مخالفان مسلحانه مشغول نبرد با قذافی هستند . کسی به آنها خشنونت طلب و تروریست نمیگوید حتی اگر لازم شود شاید ناتو هم به آن ” آزادیخواهان ” کمک کند کی به کیه ؟ در دیار و سرزمین من و تو ، هر گوز اضافی را معادل خشونت معرفی میکنند و اپوزسیون سبز وطنی هم ، مسالمت اسلامی را با هارترین حکومت تاریخ انسان  تجویز میکند !

در دیاران زیادی کسانی را دیدم که چوب حراج نه تنها به خودش که به تاریخ هم میزند . شال و کلاه میکند وبرای نان و نام….  خیلی مودبانه میرود به دیدار و دست بوسی در اقصی نقاط دنیا وپارلمانها و از همه چیز وطنش میگوید و عکس میگیرد و قول میدهد به جز خشونت حکومتی هر خشونت دیگری را تقبیح کند و مشهور است و خلاصه اسمش هم بدک نیست . یا سیاستمدار و یا فعال سیاسی !

شرفت با قوام باد ، که اگر میفروشی از تن می فروشی نه از ارزشهای انسانی و حق و حقوق مردمت و …..!

شنیده ام به خاطر الله سنگسارت کرده اند و میکنند ، شنیده ام بعد از تجاوز رسمی و طبق آیات الهی ، دیپلم فاحشگی هم میدهند ! و شنیده ام که در روز جهانی زن همه راضی میشوند از تلاشهای خودشان . بعد میروند خانه و شام میزنند و نماز میخوانند و……بعد افطار و محرم و نذر و غسل و یا بالاعکس !

روز جهانی زن نزدیک است و من از این کلیشه قدیمی حالم بد میشود . انبوهی سوال دارم فقط نمیدانم از کی باید بپرسم ؟ دوست داشتم اول از تو بپرسم ولی فکرکردم ممکن است وقت نداشته باشی و آن روز هم سرکار باشی . بعد خواستم از ” زن ” بپرسم که با تشری متوقف شدم . تمام وجودش تبدیل به شک شده است و حق دارد . ” فرهنگ زنانه و مردانه “،  شک درطبیعتش است . این یعنی چه که مردی مدعی باشد مدافع حقوق زنان است !؟ یک جای کار میلنگد ! دفاع هر انسانی از شعورانسانی خودش البته موضوع متفاوتی است و ربطی به فرهنگ  زنانه مردانه ……ندارد ! خواستم از جامعه بپرسم ، ولی سرخورده تر از حرفها بود . خواستم از سیاستمدار بپرسم ولی خیلی سرش شلوغ است …..

روزی با ظاهری روشنفکری ، بساطی را براه می کنیم در دفاع از چیزی که تراوش ذهن بیمار خودمان است  . تظاهرات و مصاحبه و سخنرانی و مقاله و کلیشه های تکراری و همیشگی دفاع از زن ! الاف مانده ایم درمیانه استبداد زدگی و سیاست مردگی ! فاحشه جان خیلی نگران نباش . تو در این دنیای وانفسا پاکترین هستی چون فقط خودت هستی . به تظاهر عادت نداری . اهل مخفی کاری نیستی و توجیهات آسمانی و زمینی ! به فکرخواب کردن جامعه نیستی  و تفسیر سیاسی و تعبیر روشنفکر دینی و رمالی و طفره رفتن . خود شیفتگی سیاسی وهرج و مرج اشرف نشانی و جایزه نوبل و دوای بی حاصل فمینیست !

فاحشه جان میدانم خسته ایی . ولی شاید هنوز نمیدانی چرا ؟ و خسته از چه ؟ خسته از جامعه ایی که با باورهایش هنوز در سازش است . حداکثرش میرود فمینیست میشود در حالی که هنوز معنی خیلی چیزها را نمیداند  و بعد دق دل تاریخی اش را اینطور خالی میکند . فاحشه جان هر چند این حق توست که سوال بپرسی ولی گرفتن جواب هنوز حق ما نیست .  فاحشه جان خسته ام ، خسته از جامعه‌ای که زنهایش به  خدیجه ( ع ) و سایرافسانه ها و بلاهت های مشابه  افتخار میکنند و حاضر نیستند قیمت قد کشیدن‌شان را بپردازند و هنوز افسوس محاسن و تسبیح و باکرگی مریم و…. را می خورند. خسته  از جامعه‌ای که در آن اسم رابطه انسانی خیانت است و سزای رابطه ( خیانت ) در آن برای مرد توجه بیشتر ، و برای زن سنگسار است.

خسته  از جامعه‌ای که اگر زنی مورد تجاوز قرار بگیرد قضاوت خیلی ها هنوز کتابهای آسمانی است و زن را مورد خطاب قرار میدهد که چرا حجابت کامل نبود و مقصر می شمارند که مرد را به گناه انداخته و از مرد نمی پرسد که چرا مثل یک حیوان رفتار کرده است ؟ خسته از خدای مردانه …۱۲۴ هزار فقره پیامبر مردانه…..هوای مردانه….سیاست مردانه….فیگورمردانه….

فاحشه جان توی این دنیای وانفسا تو ساده ترین و پاکترینی ، مثل مادرم ، صدایت آشناست مثل خواهرم و سوالات من پیش تو چکار میکند ؟ من از دست خودم شرمنده ام که در همین جامعه همیشه به قضاوت نشسته ام . دلگیرم…..

من از فاحشگانی دلگیرم که روشنفکرند و سیاستمدار و توان تشخیص دارند و خفه خون گرفتند و کاری جز توجیه فاحشگی سیاسی ؛ ایدئولوژیک خودشان ندارند نه تنها کاری ندارند تازه جایزه هم میگیرند ! خیلی ادعاهای مردمی دارند ولی از زبانشان حرف دل مردم بیرون نمیاید و حتی در خارج از کشور هم نمیتوانند فریاد بزنند مرگ برتمامیت و اصل و فرع حکومت اسلامی . سبز مردمی یعنی همین . یعنی هیچ نقطه ایی و اصل و فرعی از این تفکر حاکم اسلامی را مردم نمیخواهند . بقیه اش دکان است و شارلاتانیسم !

فاحشه جان ، خوشحالم که یک روز جهانی برایت ثبت نکردند تا به نامت ، خودشان را مهر بزنند و نان دفاع از تو را هم بخورند !

اسماعیل هوشیار
اول مارس ۲۰۱۱
ژنو
www.tipf.info

ارسال دیدگاه