تلاش برای بازداشت اشکان منفرد، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر

نیروهای امنیتی برای چندمین بار در طی ده ماه گذشته برای بازداشت اشکان منفرد، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر به منزل پدری ایشان مراجعه کردند.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران:
نیروهای امنیتی اواخر هفته گذشته برای چندمین بار جهت بازداشت اشکان منفرد به منزل پدری ایشان مراجعه کردند.
این در حالی ست که آقای منفرد پس از واقعه یازده اسفندماه سال گذشته که مربوط به بازداشت گسترده بیش از ۵۰ تن از فعالان حقوق بشر در یک برنامه ریزی مشخص از سوی دستگاه امنیتی بود، تحت تعقیب قرار گرفته است.

نامبرده یکسال پس از تعقیب اولیه با توجه به عدم موفقیت دستگاه امنیتی برای بازداشت ایشان تاکنون حداقل یکبار احضاریه کتبی و چندین تماس تلقنی جهت معرفی خود دریافت کرده است، همچنین پس از موج اعتراضات ۲۵ بهمن ماه و نیز ۱ اسفند سال جاری، دستگاه امنیتی به اقدامات بیشتری منجمله مراجعه به منزل پدری و تهدید ایشان برای معرفی خود به مراجع قضایی دست زده است.

ارسال دیدگاه