آغاز اعتصاب عمومی در یونان به مدت ۲۴ ساعت به دعوت اتحادیه ها و حزب کمونیست یونان

 اولین خبرهامربوط به اعتصاب وتظاهرات مردم در یونان حاکی ازآن است که ما بین مردم وپلیس درگیری شده است. پلیس از گازاشگ آور استفاده کرده ومردم  باانداختن سنگ ازخود دفاع کردند .

سارا نبوی:
حدود ۳۰٫۰۰۰  نفرامروزدراین حرکت شرکت کرده اند که شامل قشرهای مختلف مردم مانند : معلم ها، وکلا، خبرنگاران وکارکنان بیمارستانهاهستند. به طوری که در بیمارستانها فقط قسمت آمبولانس کارمی کند. وسائل حمل ونقل عمومی متوقف شده، ازجمله قطارهاوکشتی ها، بیش از۱۰۰ پروازدربرنامه شان اختلال بوجود آمده است. ازطرفی ادارات، مدارس ومغازه هابسته شده اند. مناطق خرید تعطیل شده است. ازامروزتا ۶ صبح فردارسانه های گروهی اخبارروزرامنتشرنخواهند کرد .

مردم ازمناطق مختلف به طرف مرکزشهرآتن شروع به حرکت کردند. تجمعات ازطرف دو تا ازاتحادیه های کارگری به نامهای  GSEE ، ADEDY  برای ساعت ۱۱ در Athener Pedion tou Areos Platz  وهمزمان در محل دیگر (Omonoia Platz)  توسط حزب کمونیست PAME  که خط سیاسی نزدیکی به اتحادیه هادارد صورت می گیرد. درشهرهای دیگرهم تجمعاتی به این شکل وجود دارد.

دولت سوسیالیستی یونان به دلیل قرض هایی که دراین مدت بالاآورده، تصمیم گرفت علی رغم تمامی اعتراضات مردم دست به تصویب قوانینی بزند که سطح درآمد مردم کاهش پیدا کرده است       ( بخصوص شامل کارمندان دولت )، حقوق بازنشستگی به پایین سوق داده شده وازطرفی بالا بردن مالیات ها بوده است. حالا یک باردیگرقراراست که درآمدها کاهش پیدا کند.

قرضی که دولت سوسیالیستی درقبال بانکها ی بین المللی واتحادیه اروپا دارد، چیزی معادل ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ یورو با بهره ۵ درصد می باشد. این پول می بایست ظرف ۳ سال برگردانده شود. درصورتی که ایرلند هم با همین بحران روبروست و آنها هم به این بانکها مقروض شده اند با این تفاوت که آنها طی۷ سال باید قرضشان را پرداخت  کرده باشند ولی با بهره ای کمتر.

Papandreou  ریئس جمهور یونا ن تلاش می کند که این بهره را کاهش و مدت آن را هم طولانی کند، به همین دلیل او دیروز  ۲۲٫۰۲٫۲۰۱۱ در برلین  گفتگویی با  Angela Merkel داشت. در این گفتگو صدر اعظم آلمان از تصویب قوانین جدید ، ابراز خشنودی کرده و ازطرفی پیشنهاد ریئس جمهور یونان را رد کرده است.

ارسال دیدگاه