تایید خبر شهادت امیرحسین تهرانچی در روز ۲۵ بهمن

خبر شهادت امیرحسین تهرانچی در روز ۲۵ تایید شد. گفتنی است تحویل پیکر این شهید به خانواده اش پس از اخذ تعهد برای عدم اطلاع رسانی صورت گرفته است

ندای سبز آزادی:
به گزارش خبرنگار ندای سیز آزادی، امیر حسین تهرانچی یکی دیگر از هموطنانی هست که در روز ۲۵ بهمن ماه براثر اصابت گلوله به شهادت رسیده است و خبر شهادت وی از سوی اقوام ودوستان وی مورد تایید قرار گرفته است همچنین مسئولین مرکز پیش دانشگاهی صالح واقع در منطقه دروس تهران این خبر را مورد تایید قرار داده اند
خبر شهادت ایشان از طریق دوستان وی اطلاع رسانی شده چراکه گفته میشود خانواده وی تحت فشار نیروهای امنیتی بوده وتحویل جنازه فرزندشان را منوط به اخذ تعهد کتبی از خانواده وی دانسته اند.

اما آنچه مسلم هست ومورد تایید منابع خبری وبسایت ندای سبز آزادی قرار گرفته شهادت این جوان و فعال جنبش سبز در روز ۲۵ بهمن به دست نیروهای امنیتی ایران است
بعد از شهادت صانع ژاله، محمد مختاری وحامد نور محمدی نام امیرحسین تهرانچی را نیز باید در لیست شهدای جنبش سبز قرار داد.

ارسال دیدگاه