تحرکات تازه نیروهای خودسر درب منزل مهدی کروبی

شاهدان عینی خبر از اقدام برخی اراذل و اوباش حکومتی برای تجمع درب منزل مهدی کروبی، داده اند.

سحام نیوز:
طی پنج شب گذشته تعدادی اراذل و اوباش به اصطلاح بسیجی به همراه چند روحانی نما از ساعت ۱۲ تا نیمه های شب اقدام به فحاشی و ناسزاگویی به سران جنبش سبز و برخی چهره های اصلاح طلب و حتی بیت امام نموده اند. بیم آن می رود که امشب نیز همچون شب های قبل و البته با شدتی بیشتر این هتاکی ها ادامه داشته باشد.

جای این سوال باقیست که چرا نیروهای امنیتی و انتظامی در برخورد با مردم عادی در خیابان ها، تا دندان مسلح می شوند و در مقابل این اراذل و اوباش که البته آنها هم مجهز به انواع وسایل تهدید آمیز بوده و برهم زننده نظم و آرامش منطقه و ساکنین آن هستند، هیچ واکنشی نشان نمی دهند؟

ارسال دیدگاه