تظاهرات حامیان دولت (به تقلید از مبارک) تحت حمایت شدید نیروهای نظامی و انتظامی

گروههایی از حامیان دولت عصر امروز تحت حمایت شدید نیروهای پلیس و گارد ضد شورش در برخی از نقاط خیابان انقلاب علیه سران جنبش سیز تظاهرات کردند و شعار مرگ بر منافق سر دادند.

آنها پلاکاردهایی را نیز با خود حمل می کردند و شعار حیدر حیدر سر می دادند.
به گزارش کلمه، در همین حال گروههایی از معترضان در سکوت کامل، ناظر صحنه تظاهرات حامیان دولت و پوشش حمایتی گسترده نیروهای نظامی و امنیتی برای آنها بودند.
براساس همین گزارش از سطح شهر تهران، امروز نیروهای ضد شورش، امنیتی، انتظامی، لباس شخصی و بسیج با هرگونه حرکت و تجمع معترضان به شدت مقابله می کردند و در مناطقی از تهران نیز به تجمع های سکوت مردم حمله و گاز اشک آور پرتاب کردند.

ارسال دیدگاه