تماس تلفنی موسوی از زندان خانگی

موسوی دیروز با خانواده خود تماس تلفنی کوتاهی داشته و از سلامت جسمانی خود و خانم رهنورد خبر داده است.

روز آنلاین
در حالیکه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی به سر می برند بستگان و نزدیکان این دو رهبر جنبش سبز از روحیه عالی و مقاوم آنها خبر میدهند. به گفته نزدیکان نخست وزیر زمان جنگ، آقای موسوی دیروز با خانواده خود تماس تلفنی کوتاهی داشته و از سلامت جسمانی خود و خانم رهنورد خبر داده است. آقای موسوی در این تماس تلفنی گفته است که او و خانم رهنورد همچنان در منزل خود به سر می برند و شایعات مربوط به بازداشت و انتقال شان به محلی نامعلوم را تکذیب کرده است.

نخست وزیر زمان جنگ بیش از این امکان صحبت نداشته و تنها به احوالپرسی بسنده کرده است. آقای موسوی روز پنج شنبه نیز با خانواده خود تماس تلفنی کوتاهی گرفته بود. میرحسین موسوی در تماس تلفنی کوتاه روز پنج شنبه، خبر از عزل محافظانش داده و گفته است که نیروهای امنیتی جایگزین محافظان او شده اند و مواد غذایی و خوراک آنها را نیز نیروهای امنیتی تامین می کنند. آقای موسوی گفته است که حتی روزنامه های داخل کشور نیز در اختیار او و خانم رهنورد قرار نمی گیرد.

به گفته نزدیکان آقای موسوی، روحیه او بسیار عالی بوده است. خانم رهنورد تاکنون تماسی با خانواده و بستگان خود نداشته است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از روز ۲۵ بهمن در حصر خانگی قرار گرفتند؛ حصری که پس از انتشار پیام آقای موسوی به محاصره کامل خانه او و قطع همه راههای ارتباطی شان تبدیل شد. تلفن ها و اینترنت منزل آقای موسوی قطع است و به گفته نزدیکان آقای موسوی پس ازقطع تمامی ارتباطات میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، تماس تلفنی کوتاه دیروز و همچنین تماس تلفنی روز پنج شنبه، تاکنون تنها تماس آنها با خارج از منزلشان بوده است.

نزدیکان آقای موسوی همچنین به “روز” گفته اند که طی روزهای گذشته بارها دختران نخست وزیر زمان جنگ برای دیدار با پدر و مادرشان مراجعه کرده  اما تاکنون موفق به دیدار با آنها نشده اند.
وب سایت کلمه که دیدگاههای میرحسین موسوی را منتشر می کند در این زمینه گزارش داده است که ماموران مستقر در اطراف خانه، اجازه‌ نزدیک شدن به محل سکونت والدین‌شان را به دختران آقای موسوی نمی‌دهند و به آنها گفته‌اند که از طرف دادستان، مامور حصر آقای موسوی هستند. این در حالیست که ماموران تاکنون از ارائه‌ هرگونه کارت، نامه و حکم در این باره خودداری کرده اند.

ارسال دیدگاه