نامه جمعی از پرسنل تیپ پیاده “آل محمد” از “سپاه حضرت رسول”

ما از تمامی همکارانمان در سپاه که ماموریت حضور در امنیت تهران بزرگ را برعهده دارند میخواهیم دست تجاوز و تعدی به جان و مال و آبروی و ناموس مردم و جوانان دراز نکنند…

پیرو حوادث ۲۵ بهمن ۸۹ ما جمعی از پرسنل تیپ پیاده آل محمد از سپاه حضرت رسول(ص)  که در حال حاضر ماموریت امنیت بخشی از تهران بزرگ را برعهده داریم, در روز ۲۵ بهمن ماه به فرماندهی سرتیپ دوم پاسدار حسن زاده در لانه جاسوسی استقرار یافته بودیم شاهد صحنه هایی از ضرب و شتم جوانان توسط برخی از همکاران خود بودیم, از تمامی همکارانمان در سپاه حضرت رسول(ص)  و تیپ های الزهرا(س), انصار النبی و پرسنل ۲۳ ناحیه بسیج تهران بزرگ که ماموریت حضور در امنیت تهران بزرگ را برعهده دارند میخواهیم دست تجاوز و تعدی به جان و مال و آبروی و ناموس مردم و جوانان دراز نکرده چرا که اینکار خیانت به خون همه یاران شهیدمان است که در طول هشت سال دفاع مقدس با خون خود برای حفظ ارزش های انقلاب و امنیت مردم این مرز و بوم را آبیاری کردند .

جمعی از پرسنل تیپ پیاده آل محمد از سپاه حضرت رسول (ص

ارسال دیدگاه