مانور موتورسواران لباس شخصی و بسیج به قصد ایجاد رعب، حضور چشمگیر مردم در خیابان های ولیعصر و انقلاب

تعداد زیادی از موتور سواران که مشخص نیست دقیقا به کدام نیروی امنیتی و انتظامی وابسته اند، در خیابان های مرکزی تهران بویژه میدان های اصلی شهر در حال برگزاری مانور قدرت هستند.گفته می شود اغلب این موتور سواران از نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروهای امنیتی هستند.

کلمه
حرکات موتور سواران به گونه ای است که قصد ایجاد رعب و وحشت شدید را در میان مردم و جلوگیری از شکل گیری تجمع های بزرگ را دارند. حضور مردم در نقاط مختلف شهر تهران بویژه خیایان ولی عصر و انقلاب چشمگیر است.تجمع های مردم در سکوت برگزار می شود

شورای هماهنگی راه سبز امید باصدور بیانیه ای از مردم ایران دعوت کرده بود که روز یکشنبه، اول اسفندماه، ساعت سه به منظور هفتمین روز شهادت دو شهید تظاهرات ۲۵ بهمن و همچنین بزرگداشت یاد و خاطره سایر شهدای جنبش سبز و حمایت از سران جنبش سبز در تجمع های تهران و شهرستان شرکت کنند

ارسال دیدگاه