بازداشت ۱۶۰۰ فعال سیاسی اجتماعی در بهمن، اسامی ۱۴۳ تن

در طی بهمن ماه دست کم ۱۶۰۰تن از فعالین سیاسی، مدنی و قومی و مذهبی در ایران از سوی نهاد‌ها و ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند، اسامی ۱۴۳ تن از این افراد توسط واحد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالانَ حقوق بشر در ایران جمع آوری شده است.

خبرگزاری هرانا:
شایان ذکر است، بیش از ۳۵۰ تن از شهروندان نیز در طی بهمن ماه به صورت فله‌ای تحت عناوین مختلفی بازداشت شدند.

۱. ابوبکر کریمی، در تاریخ بهمن ۸۹ در مهاباد بازداشت شد.
۲. ابوذر رستمی، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۳. احمد حکیمی‌پور، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۴. امید محدث، روزنامه نگار در تاریخ ۲۰ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۵. امید عبادی، در تاریخ ۲۸ بهمن ۸۹ در سنندج بازداشت شد.
۶. امیر شیبانی، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۷. امیر هوشنگ نوایی، دانشجو در تاریخ ۲۶ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۸. امین مهدوی، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۹. امین خسروی، دبیر ستاد دانشجویی مهدی کروبی در تاریخ ۲۷ بهمن ۸۹ در یاسوج بازداشت شد.
۱۰. انور خضری، در تاریخ بهمن ۸۹ در مهاباد بازداشت شد.
۱۱. انیسا مطهر، شهروند بهایی در تاریخ ۲۴ بهمن ۸۹ در اصفهان بازداشت شد.
۱۲. ایرانی بهنام، شهروند مسیحی در تاریخ ۴ بهمن ۸۹ در کرج بازداشت شد.
۱۳. ایگناسیو پِرِس کامبرا، کنسول سفارت اسپانیا در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۴. باقر اسکویی، ‫رئیس شاخه جوانان حزب اعتماد ملی در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۵. پوریا نادری، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۶. پیمان روشن ضمیر، وبلاگ نویس و سر دبیر تارنمای هفت تیر در تاریخ ۱۳ دی ۸۹ در اهواز بازداشت شد.
۱۷. پیمان عارف، عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی در تاریخ ۲۱ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۸. تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تاریخ ۲۰ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۹. جاوید فخریان، فعال دانشجویی در تاریخ ۲۳ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۲۰. جمال سلیمانی، در تاریخ بهمن ۸۹ در پاوه بازداشت شد.
۲۱. جواد سوهانکار، دانشجو در تاریخ ۲۶ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۲۲. حامد شاملو، شاعر در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۲۳. حجت کلاشی، عضو حزب پان ایرانیست در تاریخ ۱ بهمن ۸۹ در اهواز بازداشت شد.
۲۴. حسام محمودی، در تاریخ بهمن ۸۹ در بوکان بازداشت شد.
۲۵. حسن عبداللهی، در تاریخ بهمن ۸۹ در پیرانشهر بازداشت شد.
۲۶. حسین ضامن ضرابی، عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در بابل بازداشت شد.
۲۷. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی در تاریخ ۹ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۲۸. حسین محمودی، رییس سابق حوزه شرق تهران جبهه مشارکت در تاریخ ۲۰ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۲۹. حسین احمد‌نژاد، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۳۰. حسین امینی، در تاریخ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۳۱. حمید حسینی، دانشجوی دانشگاه هنر در تاریخ ۲۶ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۳۲. خدیجه قهرمانی، در تاریخ در شیراز بازداشت شد.
۳۳. خسرو بشارت فر، در تاریخ بهمن ۸۹ در مهاباد بازداشت شد.
۳۴. خلیل محمدی، در تاریخ بهمن ۸۹ در پاوه بازداشت شد.
۳۵. داریوش زارع، در تاریخ در شیراز بازداشت شد.
۳۶. داوود عبدالهی، در تاریخ بهمن ۸۹ در مهاباد بازداشت شد.
۳۷. دکتر مصطفی می‌راحمدی‌زاده، مشاور شیخ مهدی کروبی در تاریخ ۲۰ بهمن ۸۹ در قم بازداشت شد.
۳۸. رامتین مقدادی، عضو ستاد جوانان مهندس موسوی در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در بابل بازداشت شد.
۳۹. رضا شاکری، فعال دانشجویی در تاریخ ۲۶ بهمن ۸۹ در شهرکرد بازداشت شد.
۴۰.‌‌ رها شایان، در تاریخ در شیراز بازداشت شد.
۴۱. رویا آزادی، در تاریخ در شیراز بازداشت شد.
۴۲. زهرا حاتمی، در تاریخ در تهران بازداشت شد.
۴۳. زهرا افتخاری، فعال دانشجویی در تاریخ ۲۳ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۴۴. زهرا شریف، فعال دانشجویی در تاریخ ۲۳ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۴۵. سارا زاهد، در تاریخ در شیراز بازداشت شد.
۴۶. ساسان فربود، در تاریخ در شیراز بازداشت شد.
۴۷. سامان فرحت، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۴۸. ساناز معتضدیان، در تاریخ ۷ آبان ۸۸ در شیراز بازداشت شد.
۴۹. سبحان محمدی، در تاریخ بهمن ۸۹ در پاوه بازداشت شد.
۵۰. سپهر صاحبان، دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر در تاریخ ۲۶ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۵۱. ستار امینی، در تاریخ بهمن ۸۹ در پاوه بازداشت شد.
۵۲. سعید سکاکیان، عضو تشکل اصلاح طلب دانشگاه بین المللی قزوین در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در قزوین بازداشت شد.
۵۳. سعید هاشمی، شهروند بهایی در تاریخ ۲۴ بهمن ۸۹ در اصفهان بازداشت شد.
۵۴. سوسن محمد خانی غیاثوند، فعال فرهنگی کرد در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در کرج بازداشت شد.
۵۵. سوسن زنجانی، فرزند ایت الله بیات زنجانی در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۵۶. سیاوش جباریان، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۵۷. شقایق حیرانی، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۵۸. شهربانو امانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره‌های پنجم و ششم در تاریخ ۲۶ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۵۹. شهید عموری، شاعر در تاریخ بهمن ۸۹ در اهواز بازداشت شد.
۶۰. شیما وزوایی، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۶۱. شیما وزوایی، دانشجو در تاریخ ۲۶ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۶۲. صالح نقره کار، خواهر‌زاده زهرا رهنورد در تاریخ ۲۰ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۶۳. صدرالدین بهشتی، فرزند علیرضا بهشتی در تاریخ ۲۱ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۶۴. صدیق احمدی، در تاریخ بهمن ۸۹ در بوکان بازداشت شد.
۶۵. ضیائیه اسحاقی (شعاعی)، شهروند بهایی در تاریخ ۱۳ بهمن ۸۹ در مشهد بازداشت شد.
۶۶. عارف بلندنظر، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۶۷. عباس شجاعی، عضو جبهه مشارکت در تاریخ ۲۰ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۶۸. عبد الامیر عموری، در تاریخ بهمن ۸۹ در اهواز بازداشت شد.
۶۹. عبد الرحمن عساکره، دبیر شیمی و فوق لیسانس جامعه‌شناسی در تاریخ بهمن ۸۹ در اهواز بازداشت شد.
۷۰. عبدالله ناصری، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۴ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۷۱. عبدالله خسروزاده، در تاریخ بهمن ۸۹ در بوکان بازداشت شد.
۷۲. عبدالناصر مهیمنی، رییس خانه مطبوعات گلستان در تاریخ ۲۴ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۷۳. عثمان احسنی، در تاریخ بهمن ۸۹ در بوکان بازداشت شد.
۷۴. عثمان امین‌پور، روحانی اهل سنت در تاریخ بهمن ۸۹ در سقز بازداشت شد.
۷۵. عقیل عقیلی، کار‌شناس کامپیو‌تر در تاریخ بهمن ۸۹ در اهواز بازداشت شد.
۷۶. علی عبدی، شهروند معترض در تاریخ ۲۴ بهمن ۸۹ در بابلسر بازداشت شد.
۷۷. علی باقری، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۷۸. علی رزاقی، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۷۹. علی مرادی، فعال دانشجویی در تاریخ ۲۶ بهمن ۸۹ در شهرکرد بازداشت شد.
۸۰. علی نبوی، فعال سیاسی در تاریخ ۲۷ بهمن ۸۹ در سمنان بازداشت شد.
۸۱. علی مرشدلو، دانشجو در تاریخ ۲۶ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۸۲. علی زحمتکشان، در تاریخ در شیراز بازداشت شد.
۸۳. علی می‌نایی، در تاریخ بهمن ۸۹ در پیرانشهر بازداشت شد.
۸۴. علی اکبر محمد‌زاده، دانشجو در تاریخ ۲۶ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۸۵. علی اکبر محمودی، فعال اهل سنت در تاریخ ۲۴ بهمن ۸۹ در قصرشیرین بازداشت شد.
۸۶. علی اکبر پورفتح الله، استاد دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ ۲۷ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۸۷. غلامعلی دهقان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال در تاریخ ۲۷ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۸۸. فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان در تاریخ ۹ بهمن ۸۹ در قم بازداشت شد.
۸۹. فتانه رهقی، دانشجوی دانشگاه هنر در تاریخ ۲۶ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۹۰. فرزانه نجارنژاد، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۹۱. فرزانه کرمی، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۹۲. فرزانه نجارنژاد، دانشجو و فعال اجتماعی در تاریخ ۲۷ بهمن ۸۹ در مشهد بازداشت شد.
۹۳. فرشید غواصه، در تاریخ آبان ۸۸ در شیراز بازداشت شد.
۹۴. فرهاد امری، شهروند بهایی در تاریخ ۱۳ بهمن ۸۹ در مشهد بازداشت شد.
۹۵. فرهاد فتحی، عضو تشکل اصلاح طلب دانشگاه بین المللی قزوین در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در قزوین بازداشت شد.
۹۶. فرهاد سنائی، شهروند بهایی در تاریخ ۱۷ بهمن ۸۹ در قائمشهر بازداشت شد.
۹۷. فرهاد سلیمی، روحانی اهل سنت در تاریخ بهمن ۸۹ در سقز بازداشت شد.
۹۸. فریبا ابتهاج، مسئول دفتر معصومه ابتکار در تاریخ ۲۱ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۹۹. فیض الله روشن، شهروند بهایی در تاریخ ۲۵ دی ۸۹ در ساری بازداشت شد.
۱۰۰. قاسم آبسته، در تاریخ بهمن ۸۹ در مهاباد بازداشت شد.
۱۰۱. قانع ژاله، برادر صانع ژاله در تاریخ ۲۸ بهمن ۸۹ در بازداشت شد.
۱۰۲. کامران شیخه، در تاریخ بهمن ۸۹ در مهاباد بازداشت شد.
۱۰۳. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبههٔ ملی در تاریخ ۲۱ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۰۴. کوروش بنایی، فعال دانشجویی در تاریخ ۲۶ بهمن ۸۹ در شهرکرد بازداشت شد.
۱۰۵. مازیار خسروی، خبرنگار در تاریخ ۲۲ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۰۶. مجتبی شایسته، عضو جوان جبهه مشارکت در تاریخ ۲۲ بهمن ۸۹ در بازداشت شد.
۱۰۷. محسن برزگر، عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در بابل بازداشت شد.
۱۰۸. محمد ایلخانی�‌زاده، فعال دانشجویی در تاریخ ۱۶ بهمن ۸۹ در بوکان بازداشت شد.
۱۰۹. محمد نراقی، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۱۰. محمد سلحشور، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۱۱. محمد کریمی، در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۱۲. محمد براعی، در تاریخ بهمن ۸۹ در بوکان بازداشت شد.
۱۱۳. محمد افخمی، دانشجو در تاریخ ۲۷ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۱۴. محمد حسین شریف زادگان، وزیر رفاه در دولت هشتم در تاریخ ۲۰ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۱۵. محمد حسین مهیمنی، فرزند استاندار گلستان در دوره اصلاحات در تاریخ ۲۲ بهمن ۸۹ در گرگان بازداشت شد.
۱۱۶. محمد علی عموری، مهندس منابع جانداران آبی در تاریخ بهمن ۸۹ در اهواز بازداشت شد.
۱۱۷. محمد مصطفی زنجانی، فرزند ایت الله بیات زنجانی در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۱۸. محمدحسین خوشوقت، مدیر مسول سایت فرارو در تاریخ ۲۷ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۱۹. محمود باقری، فعال دانشجویی در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۲۰. مرتضی باقرزاده، دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۲۱. مرتضی موسوی لاری، فرزند وزیر سابق کشور در دولت محمد خاتمی در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۲۲. منصور نصیری کاشانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۲۷ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۲۳. مهدی شریفیان، مستندساز در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۲۴. مولوی عبیدالله موسی‏‌زاده، پیش نماز سنی در تاریخ ۱۷ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۲۵. میترا نامداری، در تاریخ در شیراز بازداشت شد.
۱۲۶. میثاق افشار، دانشجوی بهایی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۲۶ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۲۷. میثم محمدی، روزنامه نگار در تاریخ ۲۰ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۲۸. میلاد دهقان، عضو حزب پان ایرانیست در تاریخ ۱ بهمن ۸۹ در اهواز بازداشت شد.
۱۲۹. نادر رضایی، دانشجو در تاریخ ۲۶ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۳۰. ناصر شیخی، در تاریخ ۲ بهمن ۸۹ در سردشت (استان آذربایجان غربی) بازداشت شد.
۱۳۱. نامعلوم پیرکرمی، دراویش نعمت اللهی گنابدی در تاریخ ۱۸ بهمن ۸۸ در الیگودرز بازداشت شد.
۱۳۲. نامعلوم سلیمی، سول فنی آن سایت افتاب در تاریخ ۲۷ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۳۳. ندا اسماعیلی، در تاریخ در شیراز بازداشت شد.
۱۳۴. نزهت امیرآبادیان، روزنامه نگار در تاریخ ۲۲ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۳۵. نعمت حاجی‌زاده، در تاریخ ۲ بهمن ۸۹ در سردشت (استان آذربایجان غربی) بازداشت شد.
۱۳۶. نورالله قبیتی‌زاده، در تاریخ ۳ دی ۸۹ در اهواز بازداشت شد.
۱۳۷. هاشم شعبانی، دبیر زبان عربی و فوق لیسانس علوم سیاسی در تاریخ بهمن ۸۹ در اهواز بازداشت شد.
۱۳۸. هاله روحی، در تاریخ در شیراز بازداشت شد.
۱۳۹. هومن نعمتی، فعال دانشجویی در تاریخ بهمن ۸۹ در مازندران بازداشت شد.
۱۴۰. هومن فخار مقدم، فعالین حقوق زنان در تاریخ ۲۴ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۴۱. هیمن محمدی تختی، در تاریخ بهمن ۸۹ در بوکان بازداشت شد.
۱۴۲. هیوا مجیدزاده، فعال سابق دانشجویی دانشگاه تهران در تاریخ ۲۲ دی ۸۹ در تهران بازداشت شد.
۱۴۳. یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس در تاریخ ۲۲ بهمن ۸۹ در تهران بازداشت شد.

ارسال دیدگاه