هشدار در مورد نامه فرماندهان سپاه!

در خبر ها آمده است که جمعی از فرماندهان سپاه طی نامه ای به فرمانده ی کل سپاه (جعفری) خواهان موافقت ایشان با عدم دستور استفاده از سلاح گرم در برابر تظاهرات مردی شده اند.

حال دو روی سکه را ببینیم.
یک نظریه میتواند این باشد که فرماندهان سپاه با بررسی اوضاع منطقه به این نتیجه رسیده اند که فروپاشی نظام نزدیک است و برای آنها بهتر است که هرچه زودتر به صف مردم معترض به نظام بپیوندند. در این صورت میتوان امیدوار بود که به زودی و در روزهای آتی حرکت مردمی و جنبش سبز به نتیجه خواهد رسید.که این شاید بهترین خبر برای جنبش سبز از زمان شکل گیری تا بحال باشد.

نظریه دوم ولی بسیار پیچیده و خطرناک است.
با توجه به کشته شدن دو تن از معترضان در جریان تظاهرات ۲۵ بهمن، و دستپاچه گی حکومت برای مصادره ی این دو شهید و شروع بازی مظلوم نمایی و خشن نشان دادن چهره ی معترضان (به این بهانه که این دو تن طرفدار حکومت بوده و توسط معترضان به قتل رسیده اند) میتوان به این نتیجه رسید که انتشار این نامه شروع یک بازی بسیار خطرناک است. سپاه با انتشار این نامه قصد دارد از هم اکنون مسئولیت هرگونه تیر اندازی را در روز ۱ اسفند از خود صلب کند.

از دیگر سوی با متشنج کردن جو تظاهرات و ترور تنی چند از نیروهای سپاهی و بسیجی(ترجیحا افراد رده پایین تر) این اتهام را متوجه معترضین و رهبران جنبش سبز کند.که در این صورت دستی باز برای هرگونه حمله به رهبران جنبش سبز و هرگونه برخورد شدید و خشونت بار با تظاهرات بعدی معترضان خواهند داشت.در بازی شطرنج حربه ای وجود دارد به نام “قربانی پوزیسیونی” که در آن میتوان با قربانی کردن یک مهره از خود به مقاصدی بالاتر و بهتر برای پیروزی هرچه سریعتر بر رقیب دست یافت.

هوشیار باشید و این دو نظریه را تحلیل کنید.این دو روی سکه بود که هر کدام جنبش سبز را به سمتی سوق میدهد.
یکی به سوی پیروزی زود هنگام، و دیگری به سوی بازی ای سخت و خشن با تلفات بسیار زیاد.لطفا شتابزده عمل نکنید و هر حرفی را به سادگی باور نکنید.

ارسال دیدگاه