محل خرج درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها!

جهت بزرگ کردن عکس، بر روی آن کلیک کنید!

komak-mali-bolivi

ارسال دیدگاه