اسماعیل هوشیار: بهمنی برمشتی یادداشت ….!

زندگی ادامه دارد ، پس نبرد ادامه دارد . ۲۵ بهمن هم فرصتی بود مثل خیلی از فرصتهای دیگر که آمدند و رفتند و بازهم….. و هرروز فرصتی  درراه است با مردمی که منتظر فرصتها درکمین نشسته اند !

hoshyaresmaeil@yahoo.com

خوشحال بودم ، خوشحالم ….کمی هم خسته ، همراه با مه رقیق صبحگاهی…… !
 
زندگی ادامه دارد ، پس نبرد ادامه دارد . ۲۵ بهمن هم فرصتی بود مثل خیلی از فرصتهای دیگر که آمدند و رفتند و بازهم….. و هرروز فرصتی  درراه است با مردمی که منتظر فرصتها درکمین نشسته اند ! حکومت اسلامی مستاصل است و با شعار” مرگ …” در مجلس اسلامی اش ، تعفن اسلامی اش را نمایش میدهد ! غرب هنوز و همچنان بر طبلهای تناقض میکوبد و دوستانی که هنوز هم گیج میزنند !
 
بعد از بن علی و مبارک در فکر بودم که مثلا حاکمان اسلامی بر ایران یک حداقل شعوری دارند تا دریابند که رفتنی هستند دیریا زود….به هر شکلی ……آش کشک تاریخ است…..منطق تکامل است ! ولی ظاهرا باید به خودم انتقاد کنم . در غروب ۲۵ بهمن دوباره فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که حاکمان اسلام در ایران حتی اگر سرسوزنی شعور سیاسی هم داشته باشند و فقط سرکوب را بیشتر کنند ، پس چاره ایی ندارند حتی به اندازه بن علی و مبارک ! یعنی بیچاره تر از هردیکتاتوری . این ازخصلتهای حکومت فاشیستی ایدئولوژیک و دینی است راه دیگری برای خودشان باقی نگذاشته اند .

و یکی پرسید پس موسوی چه ؟ مگرموسوی یک راه حل نیست درست مثل خاتمی !؟ گفتم نمیدانم ! خاتمی راه حل نبود داروی طول عمر رژیم بود و همین موضوع را خیلی ها ۸ سال طول کشید تا بفهمند . در مورد موسوی کمی به شک افتادم که فرضا اگر همین امروز دستش به جایی بند شود عرضه تعلیق قانون اساسی اسلامی و مسخره را دارد یا هنوز دوست ندارد !؟ به خصوص که رژیم از دست مردم در مجلس جیغ کشید مرگ بر موسوی و اینا…..پیام چنین کاری در مجلس اسلامی میتواند موج جدیدی از کشتار دستگیر شدگان ۲۵ بهمن در زندان باشد . یک علامت و نشانه زشت و خونین ! معادله ساده ایی است مشکل کل حکومت با مردم ایران است و نه با چند فرد حقیقی ، که مثلا اگر موسوی یا کروبی حذف شوند مشکلات رژیم با مردم هم حل میشود و رژیم به ثبات میرسد !! هدف اصلی همچنان برای رژیم حاکم مردم ایران هستند .
 
البته توهم که نزدم این فقط یک کلنجار ذهنی بود و مقایسه ایی مع الفارغ در مورد موسوی و….. چون رژیم هرعملی درتوانش هست به جز اینکه درمجلس اسلامی شعار بدهد مرگ برمردم ! دیروز مردم در خیابان بودند و خوردند و زدند و باز هم مردم هستند دیروز باز هم کشته و زخمی و خون و زندانی از مردم بود ! دوران خاتمی با آن خنده های اسکولی و عباهای رنگارنگ تمام شد و تکرار نمیشود . و موسوی اگر روزی بخواهد بازی تکراری خاتمی را انجام دهد پس شک کنیم به تکامل و تاریخ !
 
عدم درک شرایط مردم و اینکه توقع زیادی داشته باشیم و حتی طلبکار باشیم…. ، موضوعی است غیر قابل توجیه ! قبل از هر قضاوتی خودمان را بگذاریم وسط صحنه جنگ نابرابر با حکومت و بعد ببینیم چند منیم ؟ طلبکاری شاخ و دم ندارد ، وقتی طرف مینویسد که جنبش مردم مصر اسمش انقلاب نیست و اصلا به درد نمیخورد چون کل سیستم سرجایش است و فقط مهره ها عوض شدند …..عنایت ندارد که هر حرکتی در طول تاریخ بخش مهمی از مسیرش را عوامل بیرونی تعیین میکند . البته عامل تعیین کننده و مهم خود مردم هستند حتی چانه زنی در بالا هم تابع فشار از پائین است . مثل مبارک که اول فقط قدرت را به معاونش سپرد و بعد و قدم به قدم تا انحلال قانون اساسی هم رفتند .
 
حرکت مردم را نمیشود و نباید با خواستهای طبقاتی و ایده های دلمان منطبق کنیم . اگر روزی همین مردم دعوت نامه برای هر جریانی و یا فردی فرستادند و میکروفون دادند به دستش …..آنوقت از طبقات توحیدی و غیر توحیدی خودتان دفاع کنید و یا تبلیغش را …..! ولی امروز حق ندارید تبلیغ کنید که کسی کاری نکند و حرکتی نکند….. مگر از جنس طبقاتی باشد . اگر درد آزادی و مردم را دارید از تغییر در هر شرایطی و هر اندازه ایی باید استقبال کرد حقیقت آزادی در هیچ زمانی بار طبقاتی ندارد . حرکت مردم در طول تاریخ به آرامی رشد میکند و بالغ میشود . هرجنبشی و انقلابی بستر سیاسی و اجتماعی خودش را دارد و روش خودش را طلب میکند . نبودن مبارک از بودنش خیلی بهتر است و این روزها مردم ایران هم هر اندازه انجام دهند و بخواهند باز جای تقدیر دارد !
 
میگویند فردی به اجبار به شغل کفن دزدی اشتغال داشت و سالها نفرین و لعنت مردم را هم به جان خرید . تا اینکه یک روز قبل از مرگش پسرش را صدا کرد و گفت : من که جز فحش و بد و بیراه چیزی از مردم دشت نکردم لااقل تو کاری کن که مردم برایم آمرزش بخواهند ! پسر هم به گوش جان قبول کرد . بعد از مرگ پدر، پسرهمان کار کفن دزدی را ادامه داد با یک تغییر کوچک نسبت به پدر ! پسر علاوه بر دزدیدن کفن مردگان ، یک دست هم ترتیب جنازه بدبخت را میداد ! بعد از مدتی مردم شروع کردند به پدرش دسته گل دادن …که صد رحمت به باباش ، لااقل فقط کفن میدزدید !
 
خاتمی ۸ سال رید و رفت و حالا محمودی کاری کرده که مردم برای موسوی و خاتمی دست میزنند . این واقعیت استبداد است . اینکه مردم چگونه ادامه دهند و در آینده چه انتخابی داشته باشند مبارک خودشان ….موسوی یا رجوی یا رضا پهلوی یا هرکس دیگری……ولی یقه گرفتن هم حق ماست یقه همه مدعیان به جز مردم . خانم کلینتون در اعتراضات مردم ایران در ۲۵ بهمن کلی حرف زد و مثلا حمایت کرد ……خودتی آبجی !
 
اینکه نمیشود تو و تمام شما ، مدعی حمایت از خواسته های مردم ایران باشید و همزمان مذاکره و مراوده و ۵ بعلاوه یک و ……با جنایتکاران حاکم بر ایران حشرونشر داشته باشید . یادتان نرود که هر نوع مذاکره ایی با حکومت اسلامی ، یعنی اتوماتیک دادن جواز سرکوب مردم ایران ، در زمین سیاست ! اینقدر که به بهانه اتم از تهدید و فشار استفاده میکنید چند درصدش را در مورد اعدامهای فله ایی و زندانیان و شکنجه های اسلامی و…..علیه حکومت اسلامی استفاده میکنید ؟  این از هیلاری و بقیه خطوط سیاه جهانی .
 
نکته ایی هم در مورد گیجی بعضی از دوستان . از نظر من هر گونه حرکت اعتراضی در خارج از ایران به کل حکومت اسلامی و در دفاع از اعتراضات مردم داخل ایران ، یک حداقل است . کسی که مدعی باشد در اعتراضات خارج از کشور شرکت نمیکند چون گروههای سیاسی بهره برداری خاص میکنند …..اما ای کاش در داخل و میان مردم بودم و…..مثل اسب داره خالی میبنده .
 
استفاده سیاسی ، تبلیغاتی انواع گروهها از انواع تجمعات کاری جالب نیست و متاسفانه سنتی دیرین است . اما میشود هم معترض بود و رفت در امینیت خیابانهای خارج از ایران فریاد اعتراض کشید ، بدون توجه به هیچ آرم و رنگ خاصی …وهم مشخص کرد که حضور در خیابان فقط در حمایت از اعتراضات مردم ایران است و دیگرهیچ !
 
و نکته آخر اینکه ،جبهه مشارکت قبل از ۲۵ بهمن گفته بود که هدفش سرنگونی نظام نیست ! این که تکراری بود سالهاست جماعتی جار میزنند هدفشان حفظ حکومت اسلامی است ! بازم به اونا که حرف دلشونو راحت میزنن . و خودشان را هم الکی به مردم نمیچسبانند ! به قول استاد بزرگ :

مگسی را زدم
نه به این جرم که حیوان سبز شده بود
و نه چون نسبت سودش به ضرر، یک به صد شده بود
ونه چون مشارکتی بود با شعار حفظ نظام
طفلکی به دور سر من میچرخید
به خیالش قندم
یا که چون اغذیه ی مشهورش تا به آن حد گندم
او ندانست که من انسانم……و نرود توی کتم هیچ وزغ سبزی
مگسی بود سبز
من به این جرم که با یاد امام جان دارد
مگسی را زدم…..
همرنگ جماعت…..همپای جبهه مشارکت….سبزسبزسبز…..خوراک خر نشی ، خوراک امام حتما میشی ! با گارانتی و تضمینی…..

——————————————
منبع: http://www.tipf.info

ارسال دیدگاه