خبری از نیروهای سپاه نیست

 گارد ویژه نیروی انتظامی در مسیر راهپیمایی تهران مستقر شده است.

به گزارش خبر نگار ندای سبز آزادی ؛ استقرار نیروه های انتظامی در خیابانهای تهران آغاز شده است.
این گزارش حاکی است در ، میدان امام حسین ، دروازه شمیران ، فردوسی ، چهار راه ولیعصر و دیگر مناطق پرتردد در مسیر راهپیمایی حضور نیروهای انتظامی به چشم میخورد.

گفتنی است تا کنون خبری از نیروهای بسیج و سپاه در سطح شهر به چشم نمیخورد ، پیش از این وبسایت ندای سبز آزادی از عدم دخالت سپاه در ۲۵ بهمن خبر داده بود.

منابع خبری جرس نیز گزارش داده اند که با توجه به سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران و همچنین اختلاف نظری که بین فرماندهان نظامی و انتظامی در نحوه برخورد با جنبش بوجود آمده، این جو بوجود آمده است.
این درحالیست که حامیان جنبش سبز از ساعاتی دیگر در خیابان انقلاب و آزادی، حدفاصل میادین امام حسین و آزادی، تظاهرات خواهند داشت.

گزارشهای رسیده حاکی است نشانی از پلیس ضد شورش در شهرهای بزرگ دیده نمی شود و مردم دسته دسته به سمت مکانهای راهپیمایی در حرکت هستند.

ارسال دیدگاه