چهلمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل در کلن – آلمان

روز شنبه ۱۶ بهمن ۱٣٨۹، برابر با ۵ فوریه ۲۰۱۱ مراسمی بمناسبت چهلمین سالگرد رستاخیز سیاهکل در شهر کلن (آلمان) برگزار شد.  ادامه »

ارسال دیدگاه