عقب نشینی های لاک پشتی: استعفا و تعویض اعضای دفتر سیاسی حزب مبارک، تاکید معترضان بر کناره گیری خود مبارک از ریاست جمهوری

تلویزیون دولتی مصر گزارش داده است که اعضای دفتر سیاسی حزب دموکراتیک ملی مصر، حزب حاکم که رهبری آن را حسنی مبارک به عهده دارد، از سمت های خود کناره گیری کرده اند. (دنباله…)

نامه مادران پارک لاله به مادران تونس و مصر

بیایید در کنار فرزندان مان بایستیم که پیروزی از آن ماست (دنباله…)

اسماعیل هوشیار: رهبری سونامی مردمی درمنطقه!

هنوز هیچ چیز تمام نشده است. در واقع سونامی جنبشهای منطقه ایی فقط شروع شده است. در میان تمامی وقایع روزانه و افت و خیزها ، نکاتی مطرح میشود که جدا جای طنز را پر میکند. آن هم چه طنزی ….. از نوع اسلامی و محمدی و رهبری خامنه ای! (دنباله…)

سخنرانی در باره: جنبش سبز، دمکراسی و حقوق بشر

سخنران: دکتر اردشیر امیر ارجمند، استاد سابق دانشکده حقوق، مشاور ارشد مهندس میر حسین موسوی (دنباله…)

۱۲ حزب اپوزیسیون مصر رژیم ایران را محکوم کردند

احزاب و گروه های اپوزیسیون مصر با انتشار بیانیه ای رژیم ایران را متهم کردند که سعی دارد میان ارتش و مردم مصر تفرقه بیاندازد (دنباله…)