تظاهرکنندگان مصری در پاسخ به سخنان خامنه ای: رهبر ایران فرهنگ مصریها را نمی شناسد.

بدنبال سخنان روز جمعه ۴-۲-۲۰۱۱ خامنه ای در نماز جمعه تهران که درآن تظاهرات کنونی مصر را “انقلابی اسلامی” خوانده بود گروهی از جوانان حاضر در میدان التحریر قاهره در تماسی با تلویزیون العربیه اعلام کردند که رهبر ایران فرهنگ مصریها را به خوبی نشناخته است.

العربیه :
یکی از جوانان در گفتگو با العربیه گفت :” چیزی که به اصطلاح حمایت کنندگان از انقلاب کنونی جوانان مصر باید بدانند این است که تنها مصریها حق اظهار نظر در مورد مبارک را دارند. جوان دیگری ادامه داد : ” ما چند روزی است که شعارهای ” مردم سقوط مبارک را می خواهند ” را سر می دهیم اما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که غیر مصری این شعار را سر دهند.”

دکتر نیل زکی یکی روزنامه نگار مصری که خود گرایشات اسلامی دارد در گفتگو با تلویزیون العربیه درباره اظهارات آیت الله خامنه ای گفت: ” بین انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فعلی مصر تفاوت های زیادی وجود دارد ، انقلاب ایران را در سال ۱۹۷۹ روحانیون و بازاریها رهبری کردند در حالیکه انقلاب مصر را جوانان نسل اینترنت رهبری می کنند.”
وی افزود :” هیچ کس نمی تواند بر این جوانان که رهبری واقعی این انقلاب را دارند تأثیر بگذارد نه امریکا نه ایران و نه حتی حماس.”

جوانان حاضر در میدان التحریر که از ۲۵ ماه گذشته تاکنون در میدان آزادی (التحریر) ایستادگی کم نظیری را داشته اند گاهی برای استراحت و ایجاد تنوع و گرم نگه داشتن تظاهرات با ترانه های عبدالحلیم حافظ و ام کلثوم دو خواننده مشهور مصر به آواز خواندند.
تشکیل احزاب بر اساس دین و مذهب ممنوع است این در حالی است که البرادعی امروز جمعه در گفتگو با رسانه های خارجی درباره این نظر که اخوان المسلمین پس از برکناری مبارک حکومت را در دست خواهند گرفت ‘ اظهار داشت : ” ما در قانون اساسی جدید بر این نکته تأکید خواهیم کرد که تشکیل احزاب بر اساس دین و مذهب ممنوع است واین مورد را به اخوان المسلمین یاد آور شدیم.”

ارسال دیدگاه