تظاهرکنندگان مصری در پاسخ به سخنان خامنه ای: رهبر ایران فرهنگ مصریها را نمی شناسد.

بدنبال سخنان روز جمعه ۴-۲-۲۰۱۱ خامنه ای در نماز جمعه تهران که درآن تظاهرات کنونی مصر را “انقلابی اسلامی” خوانده بود گروهی از جوانان حاضر در میدان التحریر قاهره در تماسی با تلویزیون العربیه اعلام کردند که رهبر ایران فرهنگ مصریها را به خوبی نشناخته است. (دنباله…)

شکنجۀ وحشیانۀ زندانیان بی دفاع و اسیر در شکنجه گاه مخوف بند ۱ زندان گوهردشت کرج

شکنجۀ وحشیانۀ زندانی فرهنگ پور منصوری در سلولهای انفرادی بند۱ شکنجه گاه زندان گوهردشت کرج که منجر به شکستن پای چپ ،انگشتان وبینی وی گردید. (دنباله…)

نگرانی کنونی تشکل‌های کارگری، بیکاری و تعدیل تدریجی کارگران است

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران به وضعیت بسیار اسفناک کارگران نساجی مازندران (طبرستان ، تلار، گونی بافی ، فایناس و دفتر مرکزی این واحد در تهران) اشاره کرد و گفت: در این مقطع حساس که نرخ بیکاری بالاست و گرانی و تورم در مازندران بیداد می‌کند، کارگران نساجی مازندران که چند ماه حقوق دریافت نکرده‌اند و با مشکلات شدید روحی و روانی و شرمندگی نزد خانواده‌های خود مواجه‌اند. (دنباله…)

مهندس محمد رضا صادقی تحت شکنجه های طاقت فرسا

مهندس محمد رضا صادقی یکی از شش هوادار آقای بروجردی که طی یورش نیروهای امنیتی به منزلش در ۱۷ آبان ماه ۱۳۸۹ بازداشت شده بود، تحت شکنجه های طاقت فرسا قرار دارد. (دنباله…)