دهها هزار نفر از مردم یمن امروز علیه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور تظاهرات کردند

گروههای سیاسی مخالف در یمن از مردم برای شرکت در تظاهرات امروز که آن را ”روز خشم “ نامیده اند، دعوت کردند و تظاهرات‌کنندگان با تجمع در نزدیک دانشگاه صنعاء در غرب این شهر، علیه عبدالله صالح شعار می دهند وخواهان تغییر نظام هستند.

خبرگزاری فرانسه:
معترضان از اوایل صبح با حرکت در خیابانها با استفاده از بلندگو تغییر محل تظاهرات را اعلام کرده و کنترل میدان التحریر توسط افراد حزب حاکم و عناصر مسلح آنان را دلیل این تغییر دانستند. در این میان، گروهی که خود را هواداران نظام عبدالله صالح معرفی می کنند، در میدان تحریر شهر صنعاء اقدام به برگزاری تظاهراتی محدود کرده‌اند.

پایتخت یمن از صبح امروز شاهد استقرار تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و برپاشدن چادرهایی از حزب‌حاکم در حمایت از دولت ”علی عبدالله صالح “ بوده است.
دولت یمن در یک اقدام پیشگیرانه تلاش کرد تا مانع سرایت انقلاب مصر به این کشور و تکرار انتفاضه تونس شود. به همین دلیل ایست‌های ‌بازرسی متعددی در اطراف میدان ”التحریر “ صنعاء ایجاد کرده و نیروهای حزب‌حاکم نیز در این میدان حاضر هستند تا مانع برپایی تظاهراتی که احزاب معارض یمن برای آن زمینه‌سازی کرده‌اند، شوند.

بر اساس گزارش‌های موجود تعدادی از رهبران حزب حاکم در میدان تحریر با اسلحه حضور دارند و انتظار می‌روند که درگیری خونینی میان آنها و تظاهرات‌کنندگان علیه رژیم صنعاء روی دهد.

ارسال دیدگاه