احضار و تهدید خانواده مجید دری به خاطر اطلاع رسانی در باره فرزند زندانی شان

هفته گذشته و طی تماسی تلفنی، پدر مجید دری به اداره اطلاعات کرج احضار شد و در خصوص اطلاع رسانی خانواده این دانشجوی محروم از تحصیل ، مورد تهدید قرار گرفتند.

کلمه:
براساس گزارش های رسیده به کلمه، مسئولان اداره اطلاعات کرج ضمن تهدید پدر این دانشجوی زندانی و محروم از تحصیل وی را مجبور به امضای تعهدنامه مبنی بر عدم اطلاع رسانی در خصوص مظالم روا داشته شده بر پسرشان ، کردند.

در ادامه، ماموران اداره اطلاعات کرج، در حضور آقای دری، بصورت تلفنی مادر “ مجید دری “ را نیز احضار کردند و ضمن دیکته کردن متن تعهدنامه به آنها گفتند : در صورت هرگونه اطلاع رسانی در باره وضعیت مجید دری، وی را به زندان اهواز تبعید خواهند کرد و همین امر موجب عدم اطلاع رسانی خانواده آقای دری در این خصوص بوده است .

مجید دری، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه در شرایط بسیار سختی دوران حبس در تبعید خود را می گذراند و تنها روزی چند دقیقه حق مکالمه تلفنی با خانواده اش را دارد .

خانواده دری بارها از طریق قانونی پیگیر وضعیت پرونده پسرشان بوده اند اما مسئولان قوه قضائیه ضمن اذعان به عدم استقلال قضائی، حتی از دریافت متن تظلم خواهی این خانواده که خطاب به قوه قضائیه نوشته شده بود، خودداری کرده اند.

مجید دری بارها و بارها از اقدام خلاف فانون قاضی پیر عباسی در جلسه دادگاه و عدم اجازه دفاع به وی از اتهام محاربه و صدور حکم بر مبنای همین اتهام در جلسه آخر، به دادستان و قوه قضاییه شکایت برده است اما تاکنون تلاش وی و خانواده اش مبنی بر پیگیری قضایی اقدام خلاف قانون این قاضی در دادگاه انتظامی قضات بی نتیجه بوده است.

ارسال دیدگاه