کمیته مزد استان تهران: خط فقر کارگران در پایتخت را یک میلیون ۳۵۹ هزار تومان اعلام کرد

علی اکبر عیوضی، رئیس کمیته مزد استان تهران اعلام کرد، کارگرانی که در سال آینده در پایتخت، کمتر از یک میلیون و ۳۵۹ هزار تومان دستمزد دارند، زیر خط فقر زندگی می کنند.

علی اکبر عیوضی، در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا گفت: “با در نظر گرفتن پنج قلم کالای اساسیِ بهداشت و درمان، خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و انرژی، دستمزدِ کمتر از یک میلیون و ۳۵۹ هزار تومان در تهران زیر خط فقر محسوب می‌شود.”
طبق تصمیم شورای عالی کار که بالاترین مرجع تعیین دستمزد کارگران در ایران به شمار می آید، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۳۰۳ هزار تومان بوده است.

ارسال دیدگاه