زنان در ایران فقط ۱۳ درصد فرصت های شغلی را در اختیار دارند

بررسی وضعیت اشتغال زنان در کشور نشان می‌دهد که تا پایان سال گذشته ۳٫۸ میلیون نفر زن در بخشهای مختلف اشتغال داشته‌اند که بیشترین تعداد آنها در تهران و کمترین نیز در کهکیلویه و بویراحمد بوده است…..

کلمه:
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار کلی و وضعیت اشتغال زنان در کشور طی سال ۸۸ نشان می دهد که از کل ۲۱ میلیون شاغل کشور در این سال بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آن زن بود. آمار اشتغال مردان در این بخش رقمی بیشتر از ۱۷٫۳میلیون نفر بود.  در حالی که مردان در سال گذشته ۸۷ درصد کل اشتغال کشور را در اختیار داشته اند، زنان توانسته اند ۱۳درصد کل فرصت های شغلی را در کشور به خود اختصاص دهند که خود این موضوع نشان دهنده توزیع نامتوازن فرصت های اشتغالی بین مردان و زنان است.

سهم زنان از اشتغال کشور
هرچند در این رابطه ممکن است برخی مشاغلی هم وجود داشته باشد که انجام آنها بیشتر از زنان، از عهده مردان بر می آید ولی تقریبا در تمام مشاغل مشترک دیگر، این مردان هستند که فرصت ها را در اختیار خود می گیرند و به عبارت دیگر فضای حاکم بر بازار کار کشور، این موضوع را به نفع مردان تمام می کند.

با توجه به این، در سال گذشته اشتغال زنان در هیچ یک از استان های کشور به بالای ۵۰۰ هزار نفر نرسید و بیشترین حضور زنان در استان هایی مانند آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان و فارس بوده است.
در استان آذربایجان شرقی طی کل سال گذشته اشتغال ۳۲۳ هزار و ۶۶۴ نفر به ثبت رسید در حالی که این تعداد در آذربایجان غربی به تعداد ۲۰۶ هزار و ۹۷ نفر بود. همچنین زنان شاغل استان اصفهان در سال ۸۸ معادل ۲۵۰ هزار و ۶۲۳ نفر و در استان تهران نیز ۴۹۴ هزار و ۳۱۳ نفر بوده است.

استان‌های با جمعیت بیشتر زنان شاغل
همچنین تعداد زنان شاغل در استان خراسان رضوی طی سال گذشته ۳۸۴ هزار و ۶۶۳ نفر و برای استان خوزستان نیز ۲۰۹ هزار و ۲۹۶ نفر بود. این تعداد در استان فارس معادل ۲۳۵ هزار و ۵۱۸ نفر بوده است.
۴ استان اردبیل با ۱۱۸هزار و ۳۹۷ نفر شاغل زن، گلستان با ۱۲۰هزار و ۹۹۷ نفر، گیلان با ۱۵۷هزار و ۴۷۴ نفر و در نهایت مازندران نیز با ۱۱۲هزار و ۹۵۵ نفر جزو استان هایی بوده اند که جمعیت زنان شاغل آنان کمتر از ۲۰۰ هزار نفر بوده است.

ایلام با ۳۴ هزار و ۳۴۱ نفر شاغل زن، بوشهر با ۳۶ هزار و ۱۰۸ زن، چهارمحال و بختیاری با ۴۱ هزار و ۴۰۰ نفر، خراسان جنوبی با ۴۹ هزار و ۹۰۱ نفر در کنار خراسان شمالی با ۵۱ هزار و ۶۷۹ نفر جزو استان هایی هستند که اشتغال زنان در آنها از آمار پایینی برخوردار است.

زنجان اشتغال زنان را در سال گذشته ۸۵ هزار و ۴۲۳ نفر ثبت کرد که در این بخش استان سمنان با جمعیت زنان شاغل ۲۴ هزار و ۳۵۶ نفر آمار کمتری را به خود اختصاص داده است. همچنین ۸۶ هزار و ۶۲۲ نفر زن نیز طی سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان مشغول به کار بوده اند.

۳۷ هزار و ۴۴۲ زن شاغل نیز در بخش های مختلف استان قزوین طی سال گذشته مشغول به کار بوده اند که این آمار در استان قم عدد ۳۱ هزار و ۷۸۴ نفر را نشان می دهد. کردستان نیز با آمار اشتغال ۷۰هزار و ۲۷ نفری در کنار کرمان با ۷۶ هزار و ۳۵۰ نفر از استان های با اشتغال پایین زنان محسوب می شوند.

استان‌های با جمعیت پایین زنان شاغل
کرمانشاه در کل سال گذشته جمعیت زنان شاغل آن به ۹۱ هزار و ۹۰۶ نفر رسید ولی این تعداد در استان کهکیلویه و بویراحمد عدد پایین ۱۰هزار و ۳۵۴ نفر است. زنان شاغل لرستانی نیز طی سال ۸۸ جمعیتی بالغ بر ۷۹ هزار و ۷۳۵ نفر را داشته اند.
برای استان مرکزی در سال گذشته، آمار ۶۱ هزار و ۷۳۹ نفری از زنان شاغل را ثبت شده است در حالی که این تعداد در استان هرمزگان کمتر و معادل ۴۱ هزار و ۸۷۵ نفر بوده است.
همچنین زنان شاغل در استان همدان نیز ۹۸ هزار و ۲۶۶ نفر بودند که این تعداد در استان یزد برابر با ۴۳ هزار و ۳۰۱ نفر بود.

به دلیل تمرکز بسیاری از ادارات و سازمانها در استان تهران، آمار اشتغال زنان پایتخت مانند مردان در سال گذشته بالاترین تعداد در بین استانهای کشور برابر با ۴۹۴ هزار و ۳۱۳ نفر بوده در حالی که کمترین تعداد زنان شاغل نیز در استان کهکیلویه بویراحمد با ۱۰هزار و ۳۵۴ نفر ثبت شده است.

ارسال دیدگاه