٩٧ اعدام در ۳۰ روز: افزایش خیره کننده اجرای احکام اعدام توسط قوه قضاییه

قوه قضاییه ایران با اعدام ۱۰ نفر از متهمان جرائم موادمخدر در ۲۹ دی ماه، و دریک بازه زمانی یک ماهه (۲۹ آذرتا ۲۹ دی ماه) با ۷۵ اعدام در دی ماه و ۲۲ اعدام در۲۹آذر ماه به عدد نگران کننده ۹۷ تن در تعداد اعدام های انجام شده در کشور رسید وعلیرغم سوالات و شبهات بسیاری که در مورد بسیاری از اعدام های یاد شده از جملهاعدام های سیاسی و اعدام متهمان مواد مخدری وجود دارد این روند همچنان ادامه دارد.

سحام نیوز
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مسوولان قوه قضاییه در استان های مختلف از اعدام متهمان موادمخدری در روزها و ماههای آینده خبر داده اند.

تعداد اعدام های یاد شده همگی از منابع رسمی استخراج شده است. در ۲۹ آذرماه بهتنهایی ۲۲ اعدام صورت گرفته است. اعدام ۱۰ نفر در زندان وکیل آباد مشهد در آمارهامطرح شده توسط قوه قضاییهمطرح نشده است اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بانقل از منابع معتبر محلی آن را منتشر کرد. آمارهای اعلام شده توسط قوه قضاییهدرحالی افزایش چشمگیری نشان می دهد که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقداست تعداداعدام های انجام شده در زندان های مختلف کشور به تمامی گزارش نمی شود.

طی ماه های گذشته کمپین به گزارش اعدام های گسترده صورت گرفته در زندان وکیلآباد مشهد پرداخت. موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی از اینکه درموردآن توضیحی بدهندخودداری می کنند. همچنین برخی منابع نیز در خصوص انجام اعدام های مرتبط با اتهامهایمواد مخدری در برخی دیگر زندان ها همچون زندان بیرجند خبر داده اند که کمپین همچنانبا یافتن جزییات اطلاعاتی که دریافت کرده انها را منتشر خواهد کرد.

از مجموعه اعدام های انجام شده عمده آنها متهمان مرتبط با حمل و خرید وفروش موادبوده که به تفصیل ده نفر زندان رجایی شهر کرج(۲۹دی)، یک نفر زندان زرندکرمان(۲۸دی ماه)، پنج نفر در خرم آباد،هفت نفرتهران(۲۲دی ماه)، چهار نفر زندان اصفهان(۱۸دی ماه)، دو نفرزندان بروجرد(۱۷دیماه)، یک نفر اسفراین(۱۸دی ماه) ،شانزده نفر زندان اهواز(۱۵دی ماه)، هشتنفرزندان قم(۱۱ دی ماه)، هفت نفرزندان کرمانشاه(۱۳دی ماه)، یک نفر زندان ساری(۴دیماه)و دونفر در شهر ساوه(۴دی ماه)اعدام شده اند. یک نفر نیز در تاریخ۳۰ دی درزندان بجنورد به دار آویخته شد.

دو زندانی سیاسی به نام های علی صارمی و علی اکبر سیادت نیز درتاریخ(۷دی ماه)در زندان اوینتهران شدند.در در روز۲۵دی ماه واحد مرکزی از اعدام یک زندانی سیاسی در زندان ارومیه خبر داد ولی هویت ویرا ذکر نکرد. طبق اخبار منتشر شده از داخل زندان ارومیه مبنی بر انتقال حسین خضریبه مکان نامعلوم در روزهای قبل از اجرای این اعدام، گفته می‌شود که فرد اعدام شدهحسین خضری زندانی سیاسی کرد میباشد.

پیش از آغاز ماه دی، در ۲۹ آذرماه ماه قوه قضاییه یکی از پراعدام ترین روزهایسال را با ۲۲ اعدام پشت سر گذاشت. در این روز ده نفر در زندان وکیل آباد مشهد(۲۹آذرماه)اعدام شدند و ۱۱نفر نیز از اعضای گروه جندالله در زندان زاهدان در تاریخ(۲۹آذر)، اعدام شدند. (البته به ادعای مقامات رسمی این افراد به گروه جند اللهوابسته بوده اند و تا کنون هیچ اطلاعی در مورد اسامی و یا نحوه همکاری آنها با جندالله از سوی مقامات رسمی منتشر نشده است.) یک قاتل زنجیره ای نیز در(۲۹آذر)در زندانقزوین اعدام شد.

از اعدام های غیر موادمخدری و غیر سیاسی نیز چهار نفر به جرم ادم ربایی در زندانزاهدان(۱۱دی ماه)اعدام شدند. همچنین یک نفر به نام بهمن ریگی به جرم قتل چهار نفر در زندانزاهدان(۱۳دیماه)اعدام شد. یک نفر دیگر هم در تاریخ(۲۲دی ماه)به جرم تجاوز اعدام شد. به این موارد اعدامی می توان اعدام هایی همچون اعدامیعقوب علی جعفری (معروف به قاتل میدان کاج) را در تاریخ(۱۵دی ماه)اضافه کرد.

ایران بعد از چین مقام دوم آمار اعدام ها را از آن خود کرده است.

ارسال دیدگاه