گزارشی درباره کودکان کار خیابانی

بررسی های انجام شده در سال های اخیر نشان دهنده ناموفق بودن مداخلات برای از بین بردن پدیده کودکان خیابانی در ایران بوده است. (دنباله…)

طفره تامین اجتماعی تهران از بیمه کارگران ساختمانی

نماینده کارگران ساختمانی می گوید شعبه ۵ تامین اجتماعی شهر تهران همچنان از صدور دفترچه بیمه برای کارگران ساختمانی واجد شرایط طفره می رود. (دنباله…)

نامه حمایت آمیز حدود هزار تن از دانشجویان پلی تکنیک از مجید توکلی

مجید توکلی، فعال دانشجویی زندانی، هفته گذشته طی انتشار نامه ای در محکومیت فشارهای وارده بر خانواده اش، خاطرنشان کرده بود ”برای حفظ سلامت خانواده ام می خواهم تا مدتی تمامی دوستان، از دانشجویان و خبرنگاران تا فعالان سیاسی و مدنی و رهبران جنبش در ایران، از هر گونه ارتباط و به ویژه تماس و تلاش برای مصاحبه با خانواده ام خودداری نمایند .“ (دنباله…)

ممنوعیت ورود روزنامه به بند ۳۵۰ زندان اوین

ورود هر گونه روزنامه به بند ۳۵۰ زندان اوین از هفته گذشته ممنوع شد .از چند ماه پیش با پیگیری فراوان زندانیان این بند، مسوولان اجازه داده بودند روزانه چند روزنامه وارد این بند شود. (دنباله…)