پیام فریبرز رئیس دانا بعد از آزادی

آقای دکتر فریبرز رئیس دانا پس از اقدامات قانونی چند روزه ی آقای دکتر ناصر زرافشان حدود ساعت ۶ بعد از ظهر دوشنبه ۲۷ دیماه ۱۳۸۹ با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.

آقای رئیس دانا در مکالمه کوتاه خود با “کمپین برای آزادی فریبرز رئیس دانا” با روحیه بسیار قوی چنین بیان داشتند:

ارسال دیدگاه