In the Middle of Nowhere

فیلم مستند، ساخته فرح شیلاندری که به شرایط داخلی ایران و نظام حقوقی و سیاسی آن که منجر به فرار زنان از این کشور می گردد (از جمله قوانین ضدزن و ضدخانواده، تبعیض شدید جنسیتی، و غیره).

نام فیلم : In the Middle of Nowhere
فرح شیلاندری : کارگردان
روبین سونداستروم : تولید کننده
این فیلم با همکاری کانال تلویزیونی Hedemora Nar TV در سوئد ساخته شده است.

از آنجا که هدف از پرداختن به این موضوع، کمک به شرایط فعلی این زنان و نیز درک بهتر شهروندان سوئدی از عوامل و دلایل زنان ایرانی برای ترک میهن خود بوده است، این فیلم با زیرنویس سوئدی تهیه شده است.

با سپاس: فرح شیلاندری

ارسال دیدگاه