لیست ۲۷۱ نفره زندانیان سیاسی

این فهرست شامل نام و شرح وضعیت کسانی است که هم اکنون به خاطر اندیشه، فعالیت مدنی و یا عمل سیاسی مسالمت آمیز خود که پیش یا پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ انجام داده اند در گوشه و کنارِ کشور در بند هستند. ادامه »

Free-my-family-2

ارسال دیدگاه