مدیر مسئول روزنامه اطلاعات: به دلیل تنگی فضا نخبگان از ایران رفتند

محمود دعائی گفت روزنامه اطلاعات منشا رحمانیت است و روزنامه کیهان منشا جباریت است

بی بی سی:
محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات یکی از دلایل کوچ نخبگان ایرانی را تنگ شدن فضای فکر و اندیشه در این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز شنبه ۲۵ دی (۱۵ ژانویه) آقای دعایی در همایش نقش رسانه ها در تعامل با ایرانیان خارج از کشور گفت: “با کمال تاسف باید بگویم که ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ذخائر علمی خود را به خارج صادر کرد تا تبدیل به سرمایه کشورهای دیگر شوند.”

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات گفت که نخبگان از کشور رفته بیگانه از وطن نیستند و اگر روزی روی خوش به آن ها نشان داده شود خدمات خود را به کشور ارائه می دهند.

در مقابل حسین انتظامی، نماینده مدیران مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات، با بیان اینکه باید از ظرفیت ایرانیان از خارج استفاده کرد اما “فراموش نکنیم که برخی از ایرانیان خارج از کشور ممکن است برای ایران تهدید باشند و نباید سیاستگذاریهای کلیدی را به آنان واگذار کنیم.”

آقای انتظامی در عین حال گفت: “در شرایطی که ایران در جو تخاصم بین المللی به سر می برد، ایرانیان مقیم خارج از کشورمی توانند نقش مثبتی در افکار عمومی جهانیان داشته باشند.” او ایرانیان خارج از کشور را سرمایه های انسانی دانست که باید پس از اصلاح الگوی مصرف سرمایه های انسانی، به آنان توجه بیشتری شود.

در ابتدای این مراسم مجری برنامه با بیان اینکه همیشه محمود دعایی و حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در کنار هم دیده می شوند از غیبت آقای شریعتمداری در جمع ابراز تعجب کرد. لحظاتی بعد، آقای دعایی زمانی که پشت تریبون قرار گرفت گفت: “ایشان این سخن را شاید به این دلیل گفتند که کیهان و اطلاعات از قدیم دو قلوهای نظام بودند اما اکنون یکی منشا رحمانیت است و دیگری منشا جباریت.”

ارسال دیدگاه