رئیس جمهوری تونس از قدرت کنار رفت

زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری تونس از قدرت کنار رفت و جای خود را موقتا به محمد غنوشی، نخست وزیر سپرد. (دنباله…)

انجمن جهانی قلم خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نسرین ستوده گردید

انجمن جهانی قلم با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن حکم زندان نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر حکم صادره برای خانم ستوده را تنها به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز وی عنوان کرد. (دنباله…)

تحریم های تازه آمریکا علیه خطوط کشتیرانی ایران

دولت آمریکا بیش از ۲۰ شرکت پوششی  را به اتهام ارتباط با خطوط کشتیرانی و سازمان صنایع هوا فضای ایران تحریم کرده است. (دنباله…)

اسماعیل نوری علا: در محکمهء اسلامیست های سبز

در پی این پرسش که: «آقای نوری علا به دنبال چیست؟»، از خود می پرسم که من براستی به دنبال چیستم که برخی از اشخاص را اینگونه برآشفته می کند؟ و آیا براستی اگر توانستم به این پرسش پاسخ در خوری دهم آنگاه خیال این برآشفتگان راحت خواهد شد و یا، نه، این پرسش فقط بهانه ای است در راستای طرح پرونده ای علیه جستجوی من برای آنچه که پرسشگر خود به روشنی می داند که چیست؟ مقاله ای که هفتهء پیش با همین عنوان پرسش گرانه منتشر شده، اگرچه با یک پرسش آغاز می کند اما پی یافتن پاسخی برای آن نمی رود و فقط می کوشد از طریق ادعانامهء دادستانی پریشان گوی و درهم نویس، که فقط به درد دادگاه های اسلامیستی می خورد، حکم ممنوع القلمی مرا از دادگاه بگیرد… (دنباله…)

فراخوان “سندیکای آزاد کارگران پتروشیمی مهاجران اراک” به اعتصاب برای آزادی فریبرز رئیس دانا

ما کارگران پتروشیمی مهاجران اراک در لبیک به رفقای مبارز کارگرمان در سندیکای شرکت قند مرودشت اعلام میداریم در صورت ادامه بازداشت آقای فریبرز رئیس دانا که رفتار و کردار کارگر پسندش همواره خاری در چشم روشنفکران نوکرصفت بوده است، دست از کار خواهیم کشید…. (دنباله…)