دعوت به اعتصاب عمومی در تونس بااستقبال مردم روبرو شد

امروز هم هزاران نفر از اعضای اتحادیه ها و مردم عادی در شهرهای مختلف تونس تظاهرات کردند.
خبر آنلاین
لطفی حجی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره، درباره ناآرامیهای اخیر در تونس گفت، امروز هم هزاران نفر از اعضای اتحادیه ها و مردم عادی در شهرهای مختلف تونس تظاهرات کردند. به عنوان مثال در شهر صفاقس دومین شهر بزرگ تونس حدود بیست هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند.

تظاهرکنندگان یک ساختمان متعلق به حزب حاکم را به آتش کشیدند. می توان گفت دعوت به اعتصاب عمومی موفقیت آمیز بود. وی افزود، نیروهای ارتش تونس در بعضی مناطق پایتخت برای حفاظت از نهادهای دولتی مستقر شدند.

نیروهای امنیتی تونس امروز با مردم در قلب پایتخت درگیر شدند. مردم تونس استفاده از گلوله های جنگی علیه تظاهرکنندگان غیرنظامی را نمی پذیرند. موفقیت اعتصاب امروز، قدرت اتحادیه عمومی اشتغال تونس را نشان می دهد. وی ادامه داد، حل اوضاع کنونی در تونس به راه حلهای ریشه ای نیاز دارد.

دولت باید خواست و نظر مردم را بشنود. ما بر ادامه برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز تا زمان پاسخ دادن دولت تونس به خواسته های مردم تاکید داریم. ادامه شرایط گذشته در تونس امکان پذیر نیست.

ارسال دیدگاه