فراخوان گروهی از هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر برای همکاری با کمپین “ایست به فرمان سرکوب و کشتار”

به فرمان سرکوب و کشتار ایست دهید!
ما ضمن محکوم کردن موج نوین سرکوب‌ها، همه‌ی رهروان راه آبادی کشور را فرامی‌خوانیم تا با کنش‌های مبتکرانه‌تر  و کاراتر، خشونت لگام گسیخته‌ی زمامداران “جمهوری” اسلامی را به ابزاری برای روشنگری و سازمان دهی گسترده‌تر مردمان تبدیل کنند. پایداری دلیرانه‌ی مبارزان دربند راهنمایی است برای همه‌ی رزمندگان جنبش. این پایداری‌ها، “پایان شب سیاه” را ندا می‌دهند
به فرمان سرکوب و کشتار ایست دهید!
ژانویه ۲۰۱۱

جامعه‌ی ایران چندی است در جریان دگرگونی‌هایی قرار گرفته است که هر روز شتاب بیشتری می‌یابند. این دگرگونی‌ها  بازتاب کوشش مردمی است که در راه پیاده کردن خواست‌های دمکراتیک و دیرینه‌ی خود هر چه استوارتر و سنجیده‌تر گام برمی‌دارند.

پاسخ زمامداران “جمهوری” اسلامی به این خواست‌های برحق و رو به رشد، چیزی نبوده است جز سرکوب گسترده. نگرانی اما اینجاست که هم زمان با استواری بیشتر رهروان راه آزادی و آبادی ایران، شیوه‌های سرکوب بی‌رحمانه‌تر و خونین‌تر  می‌گردند. در چند ماه گذشته نشانه‌های این روند را می‌توان در آینه‌ی افزایش شمار بازداشت‌ها  و اعدام‌ها  نگریست. واپسین آتش افروزی‌ها  در پیوند است با صدور فرمان مرگ در سیاهچال‌های ایران و از آن میان در زندان‌های زاهدان و تهران، و هم چنین، زمینه‌سازی برای صدور فرمان آتش برای چند مبارز دیگر دربند. موج نوین بازداشت‌ها، محاکمه‌های بیدادگرانه و کشتارهای کینه توزانه، همزمان است با “حذف یارانه‌ها”، نظامی کردن هر چه بیشتر شهرها، و زیر فشار گذاشتن روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی و کنشگران فرهنگی و اجتماعی. فریبرز رییس دانا، عضو کانون نویسندگان ایران یکی از دستگیرشدگان یورش‌های تازه‌ی ماموران امنیتی است .

در این راستا “مانورهای” تازه برای سرکوب “شورش‌های” خیابانی در ایران، که یاد “رزمایش دوازده هزار نفری بسیجیان در تهران” پیش از انتخابات سال هشتاد و هشت را زنده می‌کنند نیز، نه تنها نشان از آمادگی بیشتر مردم برای پیگیری خواست‌های‌شان دارد، بلکه از برنامه‌ریزی خشونت‌آمیزتر “نظام” خبر می‌دهد. آماج این فرمان‌های مرگ و “مانورهای” ضد “شورش”، همانند گذشته ایجاد ترس درمیان رهروان راه آزادی، پیش‌گیری از ژرفش جنبش مردمی و ادامه‌ی تاراج درآمدهای ملی است.

ما ضمن محکوم کردن موج نوین سرکوب‌ها، همه‌ی رهروان راه آبادی کشور را فرامی‌خوانیم تا با کنش‌های مبتکرانه‌تر  و کاراتر، خشونت لگام گسیخته‌ی زمامداران “جمهوری” اسلامی را به ابزاری برای روشنگری و سازمان دهی گسترده‌تر مردمان تبدیل کنند. پایداری دلیرانه‌ی مبارزان دربند راهنمایی است برای همه‌ی رزمندگان جنبش. این پایداری‌ها، “پایان شب سیاه” را ندا می‌دهند.

در پایان بخشی از نوشته‌ی آزادیخواه انقلاب مشروطه، سلطان العلمای خراسانی، که برای این نوشتار “در باغشاه او را هر شب شکنجه می‌کردند و سپس نیز به انبار فرستادند که در آنجا به چاهش انداختند و بدبخت با سختی بدرود زندگی گفت”، را بازگو می‌کنیم. او گویی امروز خطاب به ولی فقیه می‌گوید:

“خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده، چشم باز کرده، نظری به دولت خود و باقی دولت‌ها بنمایی. آیا تمام سلاطین عالم از وظیفه و شغل خود خارج شده مشغول قصابی گشته‌اند؟ آیا تمام ملل مثل ملت بخت برگشته‌ی ایران اسیر ظلم و شهوت نفسانی پادشاه خود هستند؟ … مگر نفهمیده که هیچ سلطانی با رعیت نمی‌تو‌اند طرف شود.”

با مراجعه به سایت کمپین از این حرکت پشتیبانی کنید:
www.farakhan-iran.com
info@farakhan-iran.com

برای شنیدن پیام اینجا کلیک کنید:
http://www.farakhan-iran.com/html/didary.html

1- بیژن آبادی، کنشگر حقوق بشر

۲- بهروز آرمان، نویسنده و پژوهشگر

۳- سیروس آرین پور،کنشگر حقوق بشر

۴- جهانگیر آزاد، شاعر و منتقد ادبی

۵- عسکر آهنین، شاعر و نویسنده

۶- پوران ابراهیمی، کنشگر حقوق بشر

۷- میترا ابراهیمی، کنشگر حقوق بشر

۸- ربابه احمدی، کنشگر حقوق بشر

۹- داریوش احمدی، فعال سیاسی و حقوق بشر

۱۰- کمال ارس، فعال سیاسی

۱۱- جمشید اشراقی، کنشگر حقوق بشر

۱۲- اقبال اقبالی، کنشگر حقوق بشر

۱۳- سعید الموتی، کنشگر حقوق بشر

۱۴- بهرام امامی، کنشگر حقوق بشر

۱۵- بابک امیرخسروی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

۱۶- آزاده ایرانی، کنشگر حقوق بشر

۱۷-خسرو باقرپور، شاعر

۱۸- حسین باقر زاده، شاعر و کنشگر حقوق بشر

۱۹- آمنه بامدی،کنشگر حقوق بشر

۲۰- رجب بذرافشان،کنشگر حقوق بشر

۲۱- ارژنگ برهان، فعال سیاسی و حقوق بشر

۲۲- شهلا بهاردوست، روزنامه نگار

۲۳- بهاردوست، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

۲۴- کورش پارسا، کنشگر حقوق بشر

۲۵- میثاق پارسا، نویسنده و جامعه شناس

۲۶- هوشنگ پاکپور،کنشگر حقوق بشر

۲۷- امیر پیشداد، کنشگر حقوق بشر

۲۸- ایر پیشدادیان،کنشگر حقوق بشر

۲۹- ف. تابان، سردبیر سایت اخبار روز

۳۰- شهرام تهرانی،کنشگر حقوق بشر

۳۱- سعید توکل، هنرمند (نقاش)

۳۲- منوچهر ثابتیان، ناروشن

۳۳- احمد ثوابی فعال سیاسی و حقوق بشر

۳۴- حسن جعفری، کنشگر حقوق بشر

۳۵- جواد جواهری، فعال سیاسی و حقوق بشر

۳۶- فرشته حجازی، نویسنده و مترجم

۳۷- الهه حسنی، روزنامه نگار

۳۸- نازی حسینی، کنشگر حقوق بشر

۳۹- محمد علی حسینی، نویسنده و شاعر

۴۰- مهدی خان بابا تهرانی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

۴۱- محمود خوشنام، نویسنده و کارشناس موسیقی

۴۲- اسماعیل خویی، شاعر و نویسنده

۴۳- سبا خویی، کنشگر حقوق بشر

۴۴- سیروس دانشیان، فعال سیاسی و حقوق بشر

۴۵- محسن رضیایی، فعال سیاسی و حقوق بشر

۴۶- محسن رضوانی، کنشگر حقوق بشر

۴۷- رضا راد، کنشگر حقوق بشر

۴۸- اردشیر زارع زاده، فعالل سیاسی و حقوق بشر

۴۹- سید محمود روغنی، کنشگر حقوق بشر

۵۰- اردشیر زال زاده، فعال سیاسی و حقوق بشر

۵۱- ناصر زراعتی، نویسنده و روزنامه نگار

۵۲- مرتضی ساکی، کنشگر حقوق بشر

۵۳- مهدی سعید پور، کنشگر حقوق بشر

۵۴- صالح سیستانی،کنشگر حقوق بشر

۵۵- اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر

۵۶- علی شاکری، کنشگر حقوق بشر و حقوقدان

۵۷- مرتضا شاه ابراهیمی، کنشگر حقوق بشر

۵۸- نوشین شاهرخی، شاعر

۵۹- عباس شکری، نویسنده و روزنامه نگار

۶۰- محمد شمس، کنشگر حقوق بشر

۶۱- عیسا صفا، کنشگر حقوق بشر

۶۲- رضا صفاری، کنشگر حقوق بشر

۶۳- منوچهر صلاحی، نویسنده

۶۴- ویدا طالبی، کنشگر حقوق بشر

۶۵- احمد عبادالهی، کنشگر حقوق بشر

۶۶- بهرام عباسی، فعال سیاسی و حقوق بشر

۶۷- سیاوش عبقری، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

۶۸- شهلا عبقری، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

۶۹- زری عرفانی، همکار رادیو پارس

۷۰- مازیار قویدل عسکری، نویسنده و شاهنامه شناس

۷۱- میرزا آقا عسکری (مانی)

۷۲- مسعود عطایی، شاعر و نویسنده

۷۳- رضا علوی ، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

۷۴- سید کاظم علوی، کنشگر حقوق بشر

۷۵- سپیده فارسی، فعال سیاسی و کنشگر حقوق بشر

۷۶- روزبه فاطمی، شاعر و نویسنده

۷۷- علی اصغر فرداد، شاعر و مترجم

۷۸- کورش فرزین، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

۷۹- فریدون فرود، کنشگر حقوق بشر

۸۰- نادر فروزی، کنشگر حقوق بشر

۸۱- آراز فنی، کنشگر حقوق بشر

۸۲- فیروزه فولادی، کنشگر حقوق بشر

۸۳- محسن قائم مقام، کنشگر حقوق بشر

۸۴- کامبیز قائم مقام، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

۸۵- پروین قاسمی، کنشگر حقوق بشر

۸۶- فرهنگ قاسمی، کنشگر حقوق بشر

۸۷- مصطفی قهرمامی، کنشگر حقوق بشر

۸۸- ناصر کاخساز، نویسنده

۸۹- رضا کریمی، فعال سیاسی و حقوق بشر

۹۰- طلوع کسرایی، کنشگر حقوق بشر

۹۱- صادق کمالی، کنشگر حقوق بشر

۹۲- ابوالقاسم گلستانی، نویسنده و مترجم و روزنامه نگار

۹۳- سیاوش لشکری، نویسنده و سردبیر نشریه آینده

۹۴- دارا لشکری، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

۹۵- جهانگیر لقایی، کنشگر حقوق بشر

۹۶- احمد لنگرودی، شاعر

۹۷- علی لیمونادی، مدیر تلویزیون

۹۸- بهمن مبشری، کنشگر حقوق بشر

۹۹- مهدی مجتهدپور، کنشگر حقوق بشر

۱۰۰- داریوش مجلسی، فعال سیاسی و حقوق بشر

۱۰۱- محسن محسن نژاد، فعال سیاسی و حقوق بشر

۱۰۲- مینا محمدزاده، کنشگر حقوق بشر

۱۰۳- پرویز مختاری، کنشگر حقوق بشر

۱۰۴- سیروس مددی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

۱۰۵- گلمراد مرادی، نویسنده و پژوهشگر

۱۰۶- مصطفی مرید، کنشگر حقوق بشر

۱۰۷- ناصر مستشار، نویسنده

۱۰۸- مهرداد مشایخی، نویسنده و جامعه شناس

۱۰۹- نواز مصلی نژاد، نویسنده

۱۱۰- بهروز مطلب زاده، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

۱۱۱- عباس مظاهری، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

۱۱۲- عباس معروفی، نویسنده

۱۱۳- رضوان مقدم، کنشگر حقوق بشر

۱۱۴- حسن مکارمی، پژوهشگر و روانکاو

۱۱۵- امیر هوشنگ ممتاز، فعال سیاسی و حقوق بشر

۱۱۶- بیژن مهر، وبلاگ نویس

۱۱۷- علی نادری، وبلاگ نویس

۱۱۸- رضا نافعی، نویسنده و مترجم

۱۱۹- حسن نایب هاشم، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

۱۲۰- محسن نژاد، کنشگر حقوق بشر

۱۲۱- تقی نقاشان، هنرمند

۱۲۲- مهناز هدایتی، کنشگر حقوق بشر

۱۲۳- سام واثقی، کنشگر حقوق بشر

۱۲۴- احد واحدی، شاعر و نویسنده و کنشگر مسائل ملی

۱۲۵- حسن یحیایی، نویسنده

۱۲۶- حمید زنگنه، اقتصاددان

۱۲۷- شیرین فامیلی، نویسنده و وبلاگ نویس

(کوشش نموده ایم که نام ها و عنوان ها درست عرضه شوند. در صورت نیاز به تصحیح، ما را آگاه کنید)

ارسال دیدگاه