نقل قول‌هایی درباره ی مذهب

یک فیلسوف تابحال هرگز یک روحانی را نکشته است، در حالیکه روحانیون فلاسفه زیادی را کشته اند….

یک فیلسوف تابحال هرگز یک روحانی را نکشته است،
در حالیکه روحانیون فلاسفه زیادی را کشته اند….
دنیس دیروت

وقتی که مردم بیشتر آگاه می شوند،
کمتر به روحانی و بیشتر به معلم توجه می کنند.
رابرت گرین اینگر سول

دین بهترین وسیله برای ساکت نگه داشتن عوام است.
ناپلئون بناپارت

وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند، در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمین هایمان را داشتیم. پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب های مقدس داشتیم و آنها در دست زمین های ما را داشتند.
جومو کیانتا

مذهب تنها برای بردگی انسان ها خلق شده است.
ناپلئون

روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبیعى دو جنس حساسیت دارد، اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد.
سوزان ارتس

کشیش ها مى گویند که آنها به مردم بخشیدن و خیریه را مى آموزند. این طبیعى است. چون آنها خود از پول صدقه مردم زندگى مى کنند. همه گداها مى آموزند که مردم باید به آنها پول بدهند.
رابرت گرین اینگر سول

قسمت هایى از انجیل را که من نمى فهمم ناراحتم نمى کنند، قسمت هایى از آن را که مى فهمم معذبم مى کنند.
مارک تواین

به من بگو قبل از تولد کجا بوده ای
تا به تو بگویم پس از مرگ کجا خواهی رفت.
نیچه

مذهب مردم را متقاعد کرده که: مردی نامرئی در آسمانها زندگی می کند که تمام رفتارهای تو را زیر نظر دارد، لحظه به لحظه آن را. و این مرد نامرئی لیستی دارد از تمام کارهایی که تو نباید آنها را انجام دهی، و اگر یکی از این کارها را انجام دهی، او تو را به جایی می فرستد که پر از آتش و دود و سوختن و شکنجه شدن و ناراحتی است و باید تا ابد در آنجا زندگی کنی، رنج بکشی، بسوزی و فریاد و ناله کنی…. ولی او تو را دوست دارد !
جورج کارلین

یکی از بزرگترین تراژدی های بشریت این است که اخلاقیات بوسیله دین دزدیده شده است.
آرتور سی کلارک

مذهب، آه خلق ستمدیده است، قلب دنیای بی قلب و روح شرایط بی روح. مذهب افیون توده هاست .
کارل مارکس

آنجا که علم پایان می یابد، مذهب آغاز میگردد .
بنجامین دیزرائیلی

دین، افساری است که به گردن تان می اندازند، تا خوب سواری دهید، و هرگز پیاده نمی شوند، باشد که رستگار شوید…
کائوچیو

اولین روحانی جهان
اولین شیادی بود
که به اولین ابله رسید.
ولتر

ارسال دیدگاه