درگیری خونین در بند ۵ زندان گوهردشت کرج

درگیری خونین در بند ۵ زندان گوهردشت کرج منجر به زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر شد که وضعیت ۸ نفر از زخمی شدگان وخیم می باشد.
روز جمعه ۱۷ دی ماه حوالی ساعت ۰۹:۰۰ صبح تعدادی از باندهای مافیایی بند ۵ به تحریک گرامی مدیر داخلی زندان،ترابی رئیس بازرسی زندان و فرجی جانشین اطلاعات زندان به زندانیان سالن ۱۳ بند ۵ یورش بردند.در این یورش باند مافیایی زندان با استفاده از چاقو و سایر ابزار خطرناک زندانیان را مورد ضرب جرح قرار دادند. در این حملۀ خونین بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند که زخمهای ۸ نفر از آنها عمیق و خطرناک می باشد. علیرغم گذشت بیش از ۴۸ ساعت از این درگیری خونین هیچکدام از زخمی شدگان برای مداوا به بهداری زندان منتقل نشدند و همچنان دچار خونریزی هستند.

اسامی تعدادی از زخمی شدگان حملات خونین به قرار زیر می باشد؛محمود کریمی، ناصر قوچانلو،تقی جیران،علی حسنی فر ،احمد بهرامیان،شهرام ریاضی و عقیلی می باشند.
پس از حملۀ باند مافیای که به تحریک مسئولین زندان صورت گرفت. گارد زندان و پاسداربندها به زندانیان یورش بردند و علیرغم اینکه تعدادی از آنها در اثر حملات باند مافیای زخمی شده بودند آنها را مورد ضرب و جرح مجدد قرار دادند و همچنین حداقل امکانات آنها را تخریب نمودند و تعدادی از زندانیان بی دفاع را پس از ضربات وحشیانه به سلولهای انفرادی منتقل کردند. اسامی تعدادی از کسانی که به سلول انفرادی منتقل شدند عبارتند از؛هادی بندلو،محمدعلی عقیلی،مهران کریمی می باشند.
باندهای مافیای عامل فروش مواد مخدر و سرکوب زندانیان معترض نسبت به شرایط طاقت فرسای زندان هستند.باند مافیایی بند ۵ توسط افرادی مانند افسر نگهبان پاسدار محمدی و سر زعیم افسرگارد زندان حمایت می شوند. این ۲ فرد مواد مخدر باند مافیای بند ۵ را تامین می کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،طراحی ، تحریک ، تشویق و بکار بردن باندهای مافیای زندان جهت سرکوب خونین زندانیان بی دفاع و اسیر و عدم درمان زخمی شدگان حملات خونین را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۰ دی ۱۳۸۹ برابر با ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱
http://hrdai.net
info@hrdai.net

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

ارسال دیدگاه