استمداد برای نجات جان ۲ زندانی سیاسی که قرار است روز سه شنبه اعدام شوند

رژیم ولی فقیه قصد دارد حکم ضد بشری اعدام زندانیان سیاسی جعفر کاظمی و محمد علی آقایی را روز سه شنبه آینده به اجرا در آورد. تمام دلایل و شواهد حاکی از آن است که اجرای حکم اعدام این دو زندانیان سیاسی قرار است روز سه شنبه ۲۱ دی ماه به اجرا گذاشته شود.

خانواده آقای کاظمی هفتۀ گذشته مطلع شدند که پرونده زندانی سیاسی جعفر کاظمی به اجرای احکام دادگاه انقلاب منتقل شده است و در انتظار صدور دستور اجرا ی حکم اعدام می باشد. آنها از هفته گذشته تابه حال خواستار پاسخگویی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این باره هستند اما جعفری دولت آبادی از روبرو شدن با این خانواده خوداری می کند و حاضر به پاسخگویی نیست و هربارکه این خانواده پیگیری وضعیت عزیزاشان می شوند پاسخ دادن در این باره را به روز دیگری احاله می دهد.

جان این دو زندانی سیاسی در معرض خطر جدی قرار گرفته است لذا از تمامی هموطنان در داخل وبخصوص هموطنان خارج از کشور استمداد می طلبیم تا با فعالیتهای گسترده و بی وقفۀ خود مانع اجرای این جنایت شوند و با تلاشهای خود به دفاع از جان زندانیان سیاسی در ایران برخیزند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،قصد به اجرا در آوردن حکم اعدام این زندانی سیاسی را به عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیرکل ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت بیدرنگ خود برای پایان دادن به موج اعدام ها توسط رژیم ولی فقیه در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۸ دی ۱۳۸۹ برابر با ۰۸ ژانویه ۲۰۱۱
http://hrdai.net

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه اعدام سازمان ملل متحد

ارسال دیدگاه