محمود احمدى نژاد: پول یارانه‌ها پول امام زمان است و برکت دارد

من یقین دارم حضرت ولى عصر (عج) اجراى موفق این طرح را مدیریت کرده و هدایت می‌کنند.

ایرنا
« در برخى از کشورها علاوه بر ۸ ساعت کار معین بسیارى به دلیل عشق به میهن خود ۴ ساعت نیز داوطلبانه کار می‌کنند.
بدون خودباورى ساختن کشور ممکن نخواهد بود از جمله محورهایى که شیطان پرستان و مستکبران در حمله به کشورهاى دیگر در پیش می‌گیرند تلاش براى سلب خودباورى انسانهاست.

ساختن ایران نیازمند الگویى مناسب از لحاظ اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى است به طور یقین کشورهاى غربى نمی‌توانند الگویى مناسب براى ما باشند و آنچه که می‌تواند ایران را به قله‌هاى پیشرفت و توسعه و کمالات انسانى برساند الگوى اسلامى ـ ایرانى است.
آنچه مسلم است این که الگوهاى غربى به دلایل مختلف متناسب با فرهنگ و اهداف ما نیست و الگوى ایرانى نیز به دلیل اتکا به نیروها و تفکرها و منابع ایرانى می‌تواند کارآمدى این روش را به اثبات برساند.
در ۲۰ روز گذشته از اجراى طرح هدفمند شدن یارانه ها میزان صمیمیت، احترام، دلسوزى ها، رحم و مروت‌ها و ارزش‌هاى انسانى در جامعه ایران تقویت شده است.

من یقین دارم حضرت ولى عصر (عج) اجراى موفق این طرح را مدیریت کرده و هدایت می‌کنند.
عدالت صاحب دارد و صاحب طرح هدفمند شدن یارانه ها که مبناى آن عدالت است حضرت مهدى (عج) است و پول یارانه ها پول امام زمان است و برکت دارد. »

ارسال دیدگاه