افزایش بیکاری در شهرک صنعتی عباس آباد به علت واردات

دبیراجرایى خانه کارگر پاکدشت‌گفت: واردات بی‌رویه محصولات خارجى باعث تعدیل نیرو درشهرک صنعتى عباس‌آباد شده است.
ایلنا:
عوض سلطانى درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به سابقه فعالیت حدود ۱۰ ساله شهرک صنعتى عباس‌آباد درپاکدشت افزود: دراین شهرک صنعتى حدود یک هزار واحد صنعتى تولیدى فعالیت می‌کنند. وى تاکیدکرد: در شهرک صنعتى عباس آباد حدود ۱۲ هزارکارگر اشتغال به‌کار دارند.

دبیراجرایى خانه کارگرپاکدشت در پاسخ به این سوال که چه تعدادکارگر از شهرک صنعتى عباس آباد تعدیل شده‌اند، اظهار داشت: از تعداد و آماراخراجی‌ها اطلاع ندارم.
سلطانى تاکید کرد: اگر مسولان دولت کمک کنند شهرک صنعتى عباس آباد پاکدشت قادر است ۱۰ هزار کارگر دیگر را نیز جذب خود کند اما اگر وضعیت مثل گذشته باشد وکنترل بر ورودکالاهاى خارجى نباشد شاهد افزایش تعطیلى واحدهاى این شهرک صنعتى و بیکارى کارگران خواهیم بود.

ارسال دیدگاه