اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه: رضا رخشان راهی زندان شد

رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه که قبلا از سوی شعبه ۱۳ تجدید نظراهواز به اتهام نشر کاذیب و تشویش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است.

رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه که قبلا از سوی شعبه ۱۳ تجدید نظراهواز به اتهام نشر کاذیب و تشویش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است. صبح امروز جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای شوش مراجعه کرد و از آنجا راهی زندان فجر دزفول  شد.

لازم به گفتن است که در کیفرخواست، مقاله “ما یک خانواده هستیم” مطرح بود که دادگاه بدوی رای به برائت ایشان داد اما در دادگاه تجدید نظر رای برائت رضا رخشان را به شش ماه زندان تغییر دادند و دلائل آنرا این چنین توضیح می دهند.

ارتباط وی بارادیو ندا و رادیو دویچه وله

بیان مطالب کذب (منظور، اعلام عدم مرخصی دادستان به خانواده های کارگران زندانی) بمنظور تشویش اذهان عمومی

افتتاح یک حساب بانکی بمنظور کمک گرفتن از موسسات دولتی و اپوزیسیون (اعلام شماره حساب از طرف یکی از کارگران که عمل فردی ایشان بوده است. این شماره حساب هیچ ربطی به رضا رخشان نداشته است)

این درحالیست که هیچکدام از این اتهامات درکیفرخواست ایشان نبوده است. مسئله مصاحبه با رادیو ندا و رادیو دویچه وله در پرونده دیگری بنام تبلیغ علیه نظام مطرح بوده است که متاسفانه این موارد به اتهامات ایشان در این پرونده هم افزوده شده است. که خلاف قانون است.

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه ضمن محکوم کردن این حکم ناعادلانه، خواهان آزادی آقای  رضا رخشان و تمامی کارگران زندانی منجمله بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی وبهروز ملازاده و تمامی کارگرانی ست که برای حقوق کارگری خود زندانی شده اند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱۳/دیماه/

ارسال دیدگاه