فیلم / رشد چشمگیر نفرت از آخوندها در ایران

آخوندهای مفتخور نمایندۀ و مروج مذهب سنگسار و اعدام هستند و مردم بلاخره روزی انتقام ۳۱ سال جنایت این آشغالها را در ایران خواهند گرفت.

ارسال دیدگاه