مصاحبه زهرا رهنورد با تلویزیون رسا: یکی از خشن ترین چهره های حاکمیت را در حاکمیت فعلی میتوان دید

 رهنورد، در گفت‌وگو با رسا با بررسی جوانب جنبش دموکراسی‌خواه مردم ایران، درباره سرکوب‌های صورت‌گرفته از سوی حکومت گفت: این حاکمیت بسیار سرکوب‌گر بوده است و یکی از خشن‌ترین چهره‌های حاکمیت در ایران را، ما در چهر‌ه‌ی حاکمیت فعلی می‌بینیم. (دنباله…)

نامه پدر و مادر اسد ابراهیم زاده کارگر زندانی

ما مادر و پدر اسد از همه کارگران و انسانهای بشردوست در دنیا میخواهیم، که به هر شکلی که میتوانند به ما کمک کنند که اسدمان را از زندان آزاد کنیم. جان او در خطر است. (دنباله…)

انتقال ابراهیم یزدی به خانه امن وزارت اطلاعات

 برخی منابع خبری از انتقال زندانی سیاسی، دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، از زندان اوین به خانه ای تحت مراقبت و کنترل در منطقه ای نظامی گزارش می دهند. (دنباله…)

اسماعیل نوری علا: رابطهء اصلاح طلبی با رفورمیسم

آیا بین واژه/مفهوم ِ فرنگی ِ «رفورم» و واژه/مفهوم ِ فارسی «اصلاحات»، که گفته می شود ترجمهء آن واژهء فرنگی به فارسی است، رابطه ای از نوع «این – همانی» برقرار است؟ یعنی، آیا «اصلاحات» ترجمهء دقیق واژهء «رفورم» محسوب می شود؟ و آیا نه اینکه اگر چنین رابطه ای مابین دو واژهء مزبور در دو زبان برقرار نباشد اما بر این نکته اصرار شود که این یکی ترجمهء وفادارانهء آن دیگری است، آنگاه تعاریف و توضیحات و مطالبی که دربارهء «رفورم» مطرح شده، در بی خبری ما و به غلط، به «اصلاحات»، که رسانای معنای «رفورم» نیست، نسبت داده نمی شود. (دنباله…)